Posts Tagged "Nâng cấp"

Apr 13 2013

Những sai lầm về giá ảnh hưởng đến doanh thu khách sạn

Phần tiếp theo tôi tiếp tục trình bày về các chính sách giá giúp tăng doanh thu nhanh chóng. Xem phần I tại đây. Rất nhiều khách sạn không biết rằng phần lớn khách hàng không ghé lại lần hai hoặc nếu bạn đang sử dụng phần mềm quản lý khách sạn của Skyhotel thì bạn […]
Read More…
Mar 26 2013

Nâng cấp quản lý khách sạn Skyhotel version 14.0

Các chức năng được nâng cấp trong phiên bản 14.0 – Hỗ trợ check-in, booking nhiều khách. Chỉnh sửa thông tin khách các khách đã được đăng ký – Nâng cấp chức năng phụ trội quá số người đăng ký phòng – Tự động cập nhật thời gian khách đăng ký trên sơ đồ – […]
Read More…
Mar 31 2013

Nâng cấp hệ thống cân bằng tải (Load Balancer)

Dùng hệ thống Load Balancer giúp cân bằng cho số lượng người dùng đang sử dụng Skyhotel, nhằm tăng khả năng đáp ứng và chịu tải cho hệ thống Skyhotel, đặc biệt là lúc cao điểm, số lượng người dùng rất lớn cập nhật vào hệ thống quản lý khách sạn Skyhotel. Đây là điểm […]
Read More…