Archive For March, 2013

Mar 26 2013

Hoàn thành hệ thống tài liệu hỗ trợ, trao đổi Skyhotel

Để các bạn làm quen sử dụng chương trình quản lý khách sạn Skyhotel. Chúng tôi đã xây dựng riêng hệ thống các tài liệu, thủ thuật, và một diễn đàn về Skyhotel Trang chủ tài liệu hỗ trợ Skyhotel tại địa chỉ http://hotro.skyhotel.vn Trong hệ thống hỗ trợ http://hotro.skyhotel.vn bạn có thể 1. Xem chi tiết […]
Read More…
Mar 26 2013

Nâng cấp quản lý khách sạn Skyhotel version 14.0

Các chức năng được nâng cấp trong phiên bản 14.0 – Hỗ trợ check-in, booking nhiều khách. Chỉnh sửa thông tin khách các khách đã được đăng ký – Nâng cấp chức năng phụ trội quá số người đăng ký phòng – Tự động cập nhật thời gian khách đăng ký trên sơ đồ – […]
Read More…
Mar 31 2013

Nâng cấp hệ thống cân bằng tải (Load Balancer)

Dùng hệ thống Load Balancer giúp cân bằng cho số lượng người dùng đang sử dụng Skyhotel, nhằm tăng khả năng đáp ứng và chịu tải cho hệ thống Skyhotel, đặc biệt là lúc cao điểm, số lượng người dùng rất lớn cập nhật vào hệ thống quản lý khách sạn Skyhotel. Đây là điểm […]
Read More…