Posts Tagged "Quản lý khách hàng khách sạn"

Jun 09 2020

Khách sạn bổ sung giải pháp an toàn để đón khách trở lại

Báo cáo mới đây của JLL về việc thiết kế lại khách sạn để đón khách cho thấy, đang có một xu hướng bổ sung các hạng mục mới nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Theo JLL, các thương hiệu khách sạn lớn đều đã công bố các giải pháp mới để ngăn chặn […]
Read More…
Feb 15 2016

Giải quyết những phàn nàn của khách

Giải quyết phàn nàn khách hàng trong khách sạn
Bất cứ lúc nào khi người khách phàn nàn, lời phàn nàn phải giải quyết trong một dáng điệu nhà nghề. Mục đích là chỉ những tình huống có khả năng xảy ra 1) Người phục vụ phải chú ý lắng nghe một cách cẩn thận những lời phàn nàn. 2) Người phục vụ phải […]
Read More…