Posts Tagged "Quản lý khách hàng khách sạn"

Feb 15 2016

Giải quyết những phàn nàn của khách

Giải quyết phàn nàn khách hàng trong khách sạn
Bất cứ lúc nào khi người khách phàn nàn, lời phàn nàn phải giải quyết trong một dáng điệu nhà nghề. Mục đích là chỉ những tình huống có khả năng xảy ra 1) Người phục vụ phải chú ý lắng nghe một cách cẩn thận những lời phàn nàn. 2) Người […]
Read More…