Posts Tagged "kinh doanh khach san"

Jan 22 2016

Các bước phân tích nguồn cạnh tranh | Quản Lý Khách Sạn

Phân tích cạnh tranh trong khách sạn
Để đảm bảo cho chất lương phục vụ của khách sạn bao gồm rất nhiều yếu tố kết hợp tuy nhiên cần phải biết, thấu hiểu đối thủ cạnh tranh kết hợp với điểm mạnh của mình từ đó ta có thể đưa ra những định hướng, kế hoạch đúng nhằm đem lại doanh thu […]
Read More…