Tính năng dọn phòng (Housekeeping) trên Smartphone

Giới thiệu

Tính năng Housekeeping sẽ tạo một sơ đồ đơn giản và chỉ dành riêng cho thao dọn phòng và giao diện được tối ưu hiển thị cho Điện thoại thông minh (Smartphone) hoặc Máy tính bảng  cho người dọn phòng. Sơ đồ này sẽ được cập nhật tự động theo thời gian thực với sơ đồ phòng của lễ tân.

Dọn phòng trong khách sạn với phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

 


Khi lễ tân thao tác trả phòng hoặc cập nhật trạng thái của phòng thì ngay lập tức trạng thái phòng sẽ sẽ cập nhật tự động trên giao diện sơ đồ của người dọn phòng.

Dọn phòng trong khách sạn với phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel


Sau khi dọn phòng xong, người dọn phòng sẽ cập nhật phòng đó trên sơ đồ của họ và khi đó trạng thái phòng trên sơ đồ của lễ tân cũng ngay lập tức được chuyển thành phòng sạch và sẵn sàng cho khách checkin.

Dọn phòng trong khách sạn với phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

 


Ngoài ra người dọn phòng có thể Chat trực tiếp với các lễ tân đang làm việc để trao đổi các thông tin cần thiết trong quá trình làm việc.

Dọn phòng trong khách sạn với phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel


Cách sử dụng tính năng dọn phòng Housekeeping:

1. Tạo tài khoản đăng nhập cho người dọn phòng: Vào menu Nhân viên > Quản lý nhân viên > Thêm  > Tạo tài khoản đăng nhập (Chọn nhóm phân quyền Housekeeping):
Dọn phòng trong khách sạn với phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

2. Sử dụng tài khoản ở bước 1 để đăng nhập đường link: clear.skyhotel.vn trên các thiết bị di động

Sử dụng Skyhotel


Chi phí sử dụng Module Housekeeping

Bạn được sử dụng thử 7 ngày. Sau đó bạn có thể đăng ký một chi phí nhỏ để duy trì sử dụng là 3,000VNĐ/Phòng/Tháng

Ví dụ: Khách sạn ABC có 15 phòng thì chi phí sử dụng Housekeeping cho tổng 15 phòng là: 3k/Phòng/Tháng * 15 phòng = 45k/Tháng hoặc 45k/tháng * 12 = 540k/Năm