Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Phần mềm Quản lý Khách sạn Skyhotel của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH SkyViet

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản chính sách của SKYHOTEL nhằm mục đích mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng cũng như bảo vệ quyền lợi của chính Khách hàng.

1.Điều khoản sử dụng

Áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý Khách sạn Skyhotel, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của SKYHOTEL dưới tên miền chính thức www.skyhotel.vn.  Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. SKYHOTEL có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.skyhotel.vn.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của SKYHOTEL.

2. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Thương hiệu

SKYHOTEL là sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Bảo mật thông tin

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin tài khoản truy cập vào SKYHOTEL để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và SKYHOTEL. SKYHOTEL không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản của Bạn do sự bất cẩn của Bạn.

SKYHOTEL khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, SKYHOTEL cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của SKYHOTEL và không tiết lộ cho bên thứ ba. SKYHOTEL chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

5. Cập nhật

SKYHOTEL được thường xuyên cập nhật các phiên bản mới. Nếu bạn sở hữu quyền sử dụng SKYHOTEL, trong thời gian hiệu lực của Bản HĐ quyền sử dụng, bạn được cập nhật các phiên bản mới của SKYHOTEL.

6. Trách nhiệm

Về lý thuyết, Phần mềm Skyhotet không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, không có lỗi trong quá trình sử dụng, do các tác động khách quan hoặc chủ quan. Tuy nhiên SKYHOTEL và các nhân viên của SKYHOTEL cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, SKYHOTEL cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống. Không trong bất kỳ trường hợp nào bạn được yêu cầu bồi thường các tổn thất, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gặp phải bao gồm và không giới hạn: mất mát dữ liệu, sự sẵn sàng của hệ thống, cơ hội, tiền, tinh thần, phát sinh từ việc sử dụng hoặc chưa thể sử dụng. Không trong bất cứ trường hợp nào, trách nhiệm bồi thường vượt quá số tiền bạn trả để được sử dụng SKYHOTEL. Điều khoản này luôn có hiệu lực khi bạn đồng ý sử dụng SKYHOTEL.

7. Thông tin liên hệ

SKYHOTEL khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng SKYHOTEL  qua hotline: 0933.186.166  từ 8 giờ 30 sáng đến 22 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.Bạn có thể dùng công cụ ở mục Hỗ trợ trực tuyến để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

SKYHOTEL khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Tài khoản nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email info@skyviet.com. SKYHOTEL sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào khi bạn gửi email vào không đúng địa chỉ email mà SKYHOTEL cung cấp.