Posts Tagged "Checkin Khách Đoàn"

Feb 03 2016

Quy trình check in GIT ( Group Inclusive Tour) | Quản Lý Khách Sạn

Qui trình checkin khách đoàn trong khách sạn
Bài này hướng dẫn các bạn quy trình check in dàng cho Group – GIT.  Bài này được khachsan88 viết rất chi tiết. 1) Pre-arrival ( trước khi đoàn đến)  Tiếp nhận hồ sơ đặt phòng từ đoàn và tìm hiểu chi tiết theo yều cầu của khách đoàn xem có một số yêu cầu […]
Read More…