Jan 22 2016

Các bước phân tích nguồn cạnh tranh | Quản Lý Khách Sạn

Phân tích cạnh tranh trong khách sạn

Phân tích cạnh tranh trong khách sạn

Để đảm bảo cho chất lương phục vụ của khách sạn bao gồm rất nhiều yếu tố kết hợp tuy nhiên cần phải biết, thấu hiểu đối thủ cạnh tranh kết hợp với điểm mạnh của mình từ đó ta có thể đưa ra những định hướng, kế hoạch đúng nhằm đem lại doanh thu cao nhất cho khách sạn. Vậy các bước phân tích đối thủ cạnh tranh là gì? Bao gồm các yếu tố nào? Sau đây Andy Tan Phuc xin chia sẻ như sau:

1) Phân tích nguồn cạnh tranh
Ở bước này để phân tích các đối thủ cạnh tranh các bạn cần thu thập số liệu 1 năm bao gồm: số lượng phòng, công suất phòng, giá bình quân, doanh thu và Revpar của đối thủ cạnh tranh và liệt kê vào trong danh sách bao gồm các khách sạn sau: khách sạn xung quanh, khách sạn cùng sao, khách sạn cùng gần bằng giá.

2) Phân tích sản phẩm
Tiếp theo là phân tích sản phẩm phân tích khách sạn mình. Ở bước này các bạn áp dụng phân tích SWOT vào trong khách sạn

 • Strenghts – Điểm mạnh của khách sạn là gì?
 • Weaknesses –Điểm yếu của khách sạn là gì?
 • Threats- Mối đe dọa dành cho khách sạn là gì?
 • Opportunities –Cơ hội của khách sạn là gì?

Các yếu tố trong SWOT cần phân tích là:

 • Vị trí khách sạn
 • Trình độ nhân viên
 • Hiệu quả hoạt động
 • Chăm sóc khách hàng
 • Mức độ kinh doanh, tiếp thị
 • Khả năng tài chính
 • Thương hiệu, thị phần, khả năng tài chính
 • Nhu cầu thị trường
 • Sự phát triển công nghệ [ninja-popup id=362]

Sau khi phân tích các yêu tố trên thì cần phối hợp các yếu tố đó lại để có thể đưa ra một chiến lược kinh doanh tổng quát cho khách sạn mình

 • Phối hợp S + O : phát huy điểm mạnh tận dụng cơ hội
 • Phối hợp S + T : phát huy điểm mạnh né tránh nguy cơ
 • Phối hợp W + O : Tận dụng cơ hội khắc phục điểm yếu
 • Phối hợp W + T : khắc phục điểm yếu hạn chế nguy cơ

3) Phân tích nguồn khách chính
Tiếp theo chúng ta cần phân tích nguồn khách chính của chúng ta là nguồn khách nào: công ty du lịch, thương mại hay online. Thị phần này đang tăng trưởng hay sụt giảm, đến từ những nước vào và sắp tới thị trường này sẽ thay đổi như thế nào?

4) Phân tích nguồn cạnh tranh về phòng
Sau đó chúng ta cần phân tích nguồn cạnh tranh về phòng của khách sạn mình so với đối thủ cạnh tranh điểm nào mình hơn đối thủ và điểm nào đối thủ hơn mình: vị trí, thiết kế phòng, giá phòng, trang thiết bị, chế độ chăm sóc khách hàng, sự da dạng của dịch vụ?

5) Phân tích nguồn cạnh tranh về F&B
Phân tích sự cạnh tranh về F&B so với các đối thủ cạnh tranh bao gồm các yếu tố sau: giá món ăn, menu, thiết kế nhà hàng, trình độ đầu bếp, ánh sang, sự đa dạng thực đơn, mức độ vệ sinh…

6) Phân tích nguồn cạnh tranh về phòng họp
Phân tích các yếu tố: Co sở vật chất, giá họp, âm thanh, thiết bị dịch thuật, sức chứa, địa điểm họp…

Từ những phân tích trên, chúng ta cần phải có những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để đối phó với những tình huống xấu nhất. Phải có những chiến thuật về giá, sản phẩn, phân phối và khuyến mãi hợp lý nhằm giữ vẫn thị phần đang có, đưa ra định vị thương hiệu, chiến lược kinh doanh tổng quát và chiến lược tinh doanh chuyên sâu tăng chất lượng dịch vụ thu hút khách hàng.

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*