Mar 26 2013

Hoàn thành hệ thống tài liệu hỗ trợ, trao đổi Skyhotel

Để các bạn làm quen sử dụng chương trình quản lý khách sạn Skyhotel. Chúng tôi đã xây dựng riêng hệ thống các tài liệu, thủ thuật, và một diễn đàn về Skyhotel

Trang chủ tài liệu hỗ trợ Skyhotel tại địa chỉ http://hotro.skyhotel.vn

Trong hệ thống hỗ trợ http://hotro.skyhotel.vn bạn có thể

1. Xem chi tiết các chức năng và cách sử dụng tại trang quản lý khách sạn http://admin.skyhotel.vn

2. Tìm kiếm tài liệu hỗ trợ thông minh …

3. Trao đổi, đặt câu hỏi về các chức năng, nghiệp vụ, các thủ thuật Skyhotel

4. Đóng góp ý kiến, các ý tưởng của bạn để xây dựng các version tiếp theo.

…..

 

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*