Posts Tagged "Giường khách sạn"

Apr 08 2016

Bí ẩn nguyên nhân vì sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường

Giường khách sạn
Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao trong khách sạn quy chuẩn quốc tế luôn cũng đặt đủ 4 chiếc gối trên giường, dù chỉ là giường dành cho 2 người.  Khách sạn đúng chuẩn quốc tế luôn đặt 4 chiếc gối trên giường. (Ảnh: Internet) Thời gian ngủ chiếm 1/3 đời người. Đây là […]
Read More…
Apr 08 2016

Bí mật những chiếc giường khách sạn

Giường khách sạn
Mình là một đứa mê ngủ mà phải là ngủ thoải mái thì mới chịu. Nên cái giường của mình rất quan trọng. Ngày xưa nếu có dịp đi mấy cái khách sạn nào sang sang một tí là việc đầu tiên khi vào phòng là nhảy lên giường trước sau đó mới đi khám […]
Read More…