Archive For December, 2015

Dec 11 2015

Tiếp tân khách sạn và xử lý phàn nàn – Công thức ABCD

Tiếp tân khách sạn và xử lý phàn nàn Là một người tiếp tân khách sạn chắc chắn không thể tránh khỏi việc phàn nàn của khách hàng và một số bạn tiếp tân khách sạn trẻ bảo rằng mỗi lần như thế tôi cuống hết cả lên, đầu óc không còn minh mẫn để […]
Read More…
Dec 11 2015

Đặt phòng, giá phòng, nguồn khách trong khách sạn

Các loại giá phòng, nguồn khách và loại đặt phòng căn bản
Các loại giá phòng: Trong khách sạn có nhiều loại giá phòng khác nhau, sau đây là 1 số loại giá phòng căn bản cần nắm vững: Giá công bố (Rack rate): Là loại giá đề trên bảng giá phòng tính cho 1 đêm lưu trú của 1 loại phòng cụ thể. Giá này thường […]
Read More…