Archive For March, 2015

Mar 03 2015

Kinh doanh khách sạn cao cấp: Hà Nội tốt hơn TP.HCM

Đánh giá về hoạt động kinh doanh của phân khúc khách sạn cao cấp tại Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty TNHH Savills Việt Nam cho biết, trong quý IV/2014, phân khúc khách sạn cao cấp tại Hà Nội có kết quả kinh doanh ấn […]
Read More…