Dec 17 2013

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Khách sạn Sài Gòn

Quá trình hoạt động của mình khách sạn Sài Gòn cũng đã khẳng định mình trong việc phục vụ. Khách sạn đã có một cơ sở vật chất khá đồng bộ tuy đã xuống cấp phần nào. Về đội ngũ những người lao động trong khách sạn thì có tác phong phục vụ văn minh, lịch sự, đúng quy trình. và họ còn là những người có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tương đối cao. Các dịch vụ bổ sung đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của khách.

Download the PDF file .

Sử dụng Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel để đạt hiệu quả cao nhất

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*