Jan 08 2014

Giải pháp tăng doanh thu khách sạn P1

Đối với chiến lược kinh doanh khách sạn

Hiệu quả kinh doanh  chẳng những bị ảnh hưởng của nhân tố bên trong mà còn luôn bị tác động của các yếu tố bên ngoài. Khách sạn muốn đạt hiệu quả không những chỉ có những biện pháp sử dụng nguồn lực bên trong mà còn phải nắm bắt các bất chắc của môi trường có thể có đưa ra biện pháp đối phó thậm chí có thể lấy đó làm cơ hội cho việc kinh doanh.

1. Tính thời vụ du lịch

2. Nâng cao trình độ quản lý và tái cấu trúc tổ chức khách sạn

3. Xác định mục tiêu và chiến lược khách sạn

4. Yếu tố con người – sự quan tâm hàng đầu và vốn – yếu tố chứa đựng rủi ro

5. Quản trị môi trường

Một số nội dung quan trọng trong tài liệu

1. Phân tích biến động doanh thu.

2. Phân tích nhân tố ảnh hưởng tổng doanh thu, kết cấu doanh thu và doanh thu buồng.

3. Nghiên cứu xu hướng biến động của doanh thu.

4. Dự đoán doanh thu năm 2002 và năm 2003.

Xem chi tiết tài liệu

Download the PDF file .

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*