Jun 12 2014

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành khách sạn lễ tân bằng hình ảnh

Học từ vựng tiếng anh lễ tân khách sạn bằng hình ảnh sinh động. Chủ đề trong bức tranh này các vật dụng trong phòng khách sạn được gọi như thế nào trong tiếng anh

Fan /fæn/:  máy quạt
Door /dɔ:/ : cánh cửa
Window /‘windəʊ/ : cửa sổ
Cupboard /‘kʌpbəd/ : tủ
Bed /bed/: giường
Pillow /´pilou/: gối
Chair /tʃeə/ : ghế
Lamp /læmp/: đèn bàn
Painting /‘peintiɳ/ : bức tranh
 Light /lait/: đèn

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*