Jan 07 2014

Truyền thông xã hội cho khách sạn – Vấn đề là gì?

Truyền thông xã hội cho khách sạn: Vấn đề là gì?

Một số khách sạn không làm truyền thông xã hội, hoặc chỉ thực hiện cho có (ví dụ: họ lập tài khoản … và sau đó không làm gì nữa). Những khách sạn này đang bỏ qua một cơ hội đầy quyền năng cho:

– Xây dựng thương hiệu

– Xây dựng và quản lý uy tín trực tuyến

– Phục vụ khách hàng tốt hơn

– Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khai thác một kênh bán hàng mới cho giao dịch đặt phòng trực tuyến trực tiếp.

Một số khách sạn làm truyền thông xã hội nhưng sử dụng hướng tiếp cận chung mà có thể tốt cho các doanh nghiệp bán lẻ hay làm thương hiệu cá nhân, nhưng không nhiều cho khách sạn. Hãy nhớ rằng, người tiêu dùng tiếp cận nghiên cứu và mua hàng du lịch khác với cách họ thực hiện cho các sản phẩm khác. Những công cụ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng tiềm năng để nghiên cứu và đặt phòng – bao gồm cả truyền thông xã hội – cần phải phản ánh được sự khác biệt đó. Sử dụng chiến lược sai lầm giống như đang cố gắng đóng đinh vào đai ốc; chiến lược cụ thể của khách sạn phải hiệu quả hơn nhiều trong việc biến các nền tảng truyền thông xã hội thành động cơ tăng trưởng.

Cuối cùng, một số khách sạn làm truyền thông xã hội, sử dụng một chiến lược cụ thể tuyệt vời phù hợp với khách sạn, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng truyền thông xã hội có thể là cỗ máy ngốn hết các nguồn lực thời gian và tiền bạc. Nhân viên khách sạn bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều, và các nhà lãnh đạo không thể biện minh cho việc các nguồn lực được dành cho một kênh, tất nhiên là hữu ích, nhưng không phải thuốc chữa bách bệnh. Những khách sạn này đang phóng đại và thất bại trong việc nhận ra rằng chiến lược truyền thông xã hội cần:

– Đủ đơn giản và cơ bản để có thể thực hiện bởi nhân viên khách sạn trên cơ sở liên tục

– Được quản lý để tránh điểm doanh thu giảm dần

– Chiến lược truyền thông xã hội: Giải pháp cho các khách sạn

Tài liệu “Truyền thông xã hội cho khách sạn” của Evision đã phân tích truyền thông xã hội dành cho khách sạn thành 6 bước hoặc giai đoạn cơ bản. Chìa khóa đầu tiên ở đây là thực hiện một chiến lược phù hợp với ngành du lịch khách sạn (sẽ tránh vấn đề thứ hai đã nêu ở trên), vì vậy chiến lược nắm bắt một cách hiệu quả người dùng trong tất cả các giai đoạn của quá trình mua hàng du lịch. Chìa khóa thứ hai là làm cho chiến lược thực sự thực hiện được, vì vậy các khách sạn có thể thực hiện các chỉ dẫn khiến cho những nỗ lực truyền thông xã hội luôn mạnh mẽ (tránh vấn đề đầu tiên) mà không tốn thời gian, tiền bạc, năng lượng hay nỗ lực (tránh vấn đề cuối cùng).

6 bước thực hiện truyền thông xã hội dành cho khách sạn bao gồm:

– Thiết lập mục tiêu

– Tùy biến hóa site truyền thông xã hội của bạn

– Tạo nội dung độc đáo

– Tối ưu hóa nội dung cho mục tiêu của bạn

– Theo đuổi trưc tuyến và ngoại tuyến

– Theo dõi dữ liệu và sử dụng kết quả

Những hạng mục cơ bản này là chung cho bất kỳ ai sử dụng truyền thông xã hội. Tài liệu đào sâu chi tiết từng bước và dành riêng cho khách sạn. Ví dụ, đặc biệt quan trọng mỗi khi chúng ta gõ “tạo nội dung độc đáo” cho các khách sạn để hiểu họ phải đưa các loại nội dung nhất định cuốn hút du khách ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng du lịch.

 

Tăng doanh thu với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*