Nov 20 2019

Triển khai Hội đồng kỹ năng ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ông Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Văn phòng giới sử dụng lao động (VCCI); ông Michael, Giám đốc Chương trình Aus4Skills; một số chuyên gia của Skills IQ; đại diện một số doanh nghiệp và trường cao đẳng đào tạo lĩnh vực Du lịch – Khách sạn.

Triển khai Hội đồng kỹ năng ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam. - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Tại Diễn đàn Nâng tầm Kỹ năng lao động Việt Nam vừa qua, Chính phủ Việt Nam và Úc đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Dự án thí điểm Hội đồng kỹ năng ngành Du lịch – Khách sạn. Thông qua Hội thảo lần này, với các kinh nghiệm của các chuyên gia thuộc Chương trình Aus4Skills và Skills IQ, Chính phủ Úc sẽ tư vấn, hỗ trợ phía Việt Nam về mặt kỹ thuật để chuẩn bị một số nội dung cần thiết cho việc triển khai Dự án.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Yasmin King và Melinda Brown thuộc Skills IQ đã khuyến nghị một số nội dung về mô hình của Hội đồng Kỹ năng ngành mà Chính phủ Úc đã triển khai thành công trong nhiều năm qua, từ đó giúp Việt Nam triển khai thực hiện thành công mô hình này. Về căn bản, Hội đồng kỹ năng ngành bao đảm nhiệm những vai trò chính như: Cung cấp thông tin về nhu cầu kỹ năng của doanh nghiệp, điều này đảm bảo việc đào tạo đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác dự báo kỹ năng tương lai với việc tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp và giới sử dụng lao động; phát triển các tiêu chuẩn nghề quốc gia tương thích với khu vực và thế giới. Bên cạnh vấn đề cơ cấu tổ chức của Hội đồng Kỹ năng ngành, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết và vai trò đặc biệt của doanh nghiệp trong cơ chế hoạt động của Hội đồng kỹ năng ngành, làm thế nào để các bên liên quan, người dân và xã hội hiểu được vai trò của Hội đồng kỹ năng ngành.

Triển khai Hội đồng kỹ năng ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam. - Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới phát triển kỹ năng cho người lao động. Cùng với việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, việc triển khai thí điểm Dự án Hội đồng kỹ năng ngành Du lịch và Khách sạn là một bước ngoặt giúp gắn kết doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Với sự thành công triển khai mô hình Hội đồng kỹ năng nghề tại Úc, các chuyên gia đến từ Úc đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, hy vọng trong thời gian sắp tới với các chuyên gia của Úc tiếp tục có sự tư vấn để thống nhất những nội dung cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam để triển khai mô hình này.

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*