Dec 02 2022

Một quầy đồ ăn đặt trên bàn trong phòng khách sạn. Khi bạn nhấc một món ra khỏi khay quá 30 giây thì hệ thống sẽ tự động tính tiền vào thẻ tín dụng. Bạn không thể trả bằng cách đặt trở lại

Một quầy đồ ăn đặt trên bàn trong phòng khách sạn. Khi bạn nhấc một món ra khỏi khay quá 30 giây thì hệ thống sẽ tự động tính tiền vào thẻ tín dụng. Bạn không thể trả bằng cách đặt trở lại

Một quầy đồ ăn đặt trên bàn trong phòng khách sạn. Khi bạn nhấc một món ra khỏi khay quá 30 giây thì hệ thống sẽ tự động tính tiền vào thẻ tín dụng. Bạn không thể trả bằng cách đặt trở lại

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*