Dec 15 2013

Tiêu chuẩn VTOS – Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) dành cho người quản lý hoặc chủ khách sạn. Tài liệu bao gồm giới thiệu tổng quan về vai trò người quản lý khách sạn, mô tả trách nhiệm cụ thể liên quan công tác quản lý các bộ phận buồng, lễ tân và nhà hàng cũng như các chức năng chính về kế toán, nhân sự và marketing.

Các tiêu chuẩn được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khách sạn, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành khách sạn Việt Nam.

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Người quản lý khách sạn nhỏ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các hoạt động hàng ngày của khu vực trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách, có thể bao gồm cả bộ phận Lễ tân, Buồng, Ăn uống, Kế toán, Nhân sự, Marketing và bán hàng… Những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng liên quan đến các hoạt động trên của mỗi khách sạn rất khác nhau. Người quản lý phải có năng lực để chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra các công việc được mô tả trong tài liệu này.

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

Chức danh thường được dùng cho vị trí công việc này là:

Quản lý khách sạn

Giám đốc khách sạn

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ PHẦN VIỆC

Công việc 1: Vai trò và chức năng của người quản lý khách sạn nhỏ

1. Tổ chức và vai trò của người quản lý khách sạn nhỏ

2. Quản lý khách sạn nhỏ

3. Chức năng và công việc hàng ngày của người quản lý khách sạn nhỏ

4. Trách nhiệm của người quản lý khách sạn nhỏ trong việc kiểm soát nội bộ

5. Chăm sóc khách với cương vị là người quản lý khách sạn

6. Chăm sóc khách với cương vị là người quản lý khách sạn (kiến thức)

Công việc 2: Quản lý nghiệp vụ buồng

1. An ninh và an toàn

2. Phòng đồ vải

3. Kiểm tra tình trạng buồng

4. Bảo dưỡng

Công việc 3: Quản lý nghiệp vụ lễ tân

1. Quy trình nhận đặt buồng

2. Công nghệ thông tin và lễ tân

3. Quy trình nhận và trả buồng

4. An ninh, kiểm soát chìa khóa và đối phó với các trường hợp khẩn cấp

Công việc 4: Quản lý nghiệp vụ ăn uống

1. Xác định nhu cầu của khách

2. Các loại đồ ăn, đồ uống phục vụ trong nhà hàng và lập thực đơn

3. An toàn và vệ sinh thực phẩm

4. Chuẩn bị ca làm việc của nhà hàng

5. Các mối quan hệ công việc hiệu quả và phương pháp làm việc

Công việc 5: Quản lý nghiệp vụ kế toán

1. Hiểu biết các khái niệm cơ bản của kế toán

2. Thực hành kế toán và thuật ngữ kế toán

3. Hệ thống kiểm soát

4. Quản lý tiền mặt

5. Báo cáo kết quả kinh doanh

6. Lập ngân sách

7. Chi phí

8. Báo cáo cuối tháng

Công việc 6: Quản trị nhân sự

1. Giới thiệu về chức năng quản lý nhân sự

2. Tuyển dụng, thuê và sa thải nhân viên

3. Hợp đồng lao động và lương

4. Đào tạo định hướng và sổ tay nhân viên

5. Bản mô tả công việc

6. Đánh giá năng lực làm việc

Công việc 7: Quản lý hoạt động Marketing

1. Marketing là gì?

2. Công cụ marketing 4P

3. Công cụ marketing P – Sản phẩm: Định vị thị trường và đánh giá sản phẩm

4. Công cụ marketing P – Giá

5. Công cụ marketing P – Địa điểm: Kênh phân phối và đại diện

6. Công cụ marketing P – Xúc tiến: Quảng cáo

7. Công cụ marketing P – Xúc tiến: Tìm hiểu thực tế/ Quan hệ công chúng/ Bán hàng cá nhân

8. Nghiên cứu và thống kê

Link tải tài liệu: http://skyhotel.vn

Xem video: http://www.youtube.com/watch?v=iz-hdWc53v0&list=PLCAB2A062031EE86E

Nguồn: www.vtcb.org.vn

Sử dụng Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel để đạt hiệu quả cao nhất

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*