Dec 17 2013

Tầm quan trọng và phân loại chi phí kinh doanh Khách sạn- Du lịch | VOER

Về góc độ kinh tế, tiết kiệm chi phí là một trong những biện pháp cơ bản để doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đó là điều kiện cơ bản để tái sản xuất mở rộng tái sản cuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công nhân viên.

Ngoài ra tiết kiệm chi phí còn cho phép doanh nghiệp hạ thấp được giá thành các sản phẩm dịch vụ, hạ giá bán sản phẩm để thu hút khách hàng. Vì vậy doanh nghiệp phải luôn luôn coi trọng công tác thực hành tiết kiệm chi phí.

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh

Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh ăn uống

Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí lao động xã hội cần thiết để tổ chức sản xuất, lưu thông và tổ chưc tiêu dùng các sản phẩm ăn uống.

Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh lưu trú

Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí lao động xã hội cần thiết để phục vụ khách nghỉ trọ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú như: khách sạn, môtel, nhà nghỉ… Đó là những khoản chi về tiền lương cho cán bộ, nhân viên phục vụ ở bộ phận kinh doanh lưu trú, về nhiên liệu, điện, nước, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa nhà cửa, trang bị máy móc, bảo trì, bảo dưỡng tài sản và chi phí liên quan đến khách nghỉ trọ.

Chi phí của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động xã hội cần thiết phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch. Đó là những chi phí trả lương cho hướng dẫn viên, chi phí xây dựng chương trình và những chi phí phát sinh khác để tổ chức các hoạt động:

Tổ chức đón tiếp, vận chuyển khách du lịch.

Tổ chức bố trí nơi ăn chốn ở cho khách đi du lịch.

Tổ chức cho khách tham quan và tham gia chương trình vui chơi giải trí.

Tổ chức các buổi nói chuyện hoặc thuyết minh về các di tích lịch sử, các ngày lễ hội cho khách đi tham quan được biết. Giới thiệu cho khách những thông tin về giá cả, thị trường, địa danh du lịch, những phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

Tổ chức tiễn khách…

Chi phí của các dịch vụ khác

Dịch vụ dancing (khiêu vũ)

Dịch vụ karaoke

Dịch vụ massages

Dịch vụ đổi tiền, điện thoại, mua vé máy bay, tổ chức vui chơi…

Căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí

Chi trả tiền lương cho cán nhân viên trong doanh nghiệp.

Chi trả về cung cấp lao vụ cho các ngành kinh tế khác như: tiền điện, nước, chi phí vận chuyển, thuê tài sản cố định…

Hao phí về vật tư trong kinh doanh như: tiêu hao nhiên liệu, khấu hao tài sản cố định…

Hao hụt hàng hoá, nguyên liệu trong quá trình vân chuyển bảo quản, chế biến và tiêu thụ.

Các khoản chi phí khác như: trả lãi tiền vay ngân hàng, bảo hiểm xã hội…

Căn cứ vào tính chất biến động của chi phí

Trong trường hợp này chi phí được chia làm hai loại: Chi phí bất biến và chi phí khả biến:

Chi phí bất biến

Là những khoản chi phí không thay đổi hoặc ít thay đổi khi mức doanh thu thay đổi. Đó là những khoản chi phí như: khấu hao tài sản cố định, bảo trì, bảo dưỡng nhà cửa trang thiết bị, chi phí quản lý hành chính…

Chi phí khả biến

Là những khoản chi luôn biến động theo sự biến động của mức doanh thu đạt được như: chi phí tiền lương khoán, chi phí để may giặt đồ vải, một phần chi phí nhiên liệu, điện năng…

Căn cứ vào công tác quản lý

Chi phí vận chuyển, bốc vác

Gồm cước phí vận chuyển thuê ngoài, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiêu hao nhiên liệu, khấu hao phương tiện vân chuyển của các phương tiện vận chuyển thuộc doanh nghiệp, tiền bốc dỡ, khuân vác.

Chi phí bảo quản, chọn lọc, đóng gói, bao bì…

Là những khoản chi phí nhằm giữ gìn số lượng và chất lượng hàng hoá, nguyên liệu như tiền làm sàn, mua hoá chất phòng trừ chuột bọ…

Khấu hao tài sản cố định

Trừ dần công cụ lao động nhỏ

là giá trị phân bổ công cụ lao động nhỏ dùng trong mua, bán, bảo quản nguyên liệu, hàng hoá trong chế biến, phục vụ khách.

Lãi phải trả ngân hàng và các đối tượng khác

Hao hụt nguyên liệu, hàng hoá định mức

Bảo hiểm xã hội

Các khoản chi phí trực tiếp khác cần thiết cho quá trình phục vụ khách

Tiền lương của cán bộ và nhân viên

Chi phí quản lý hành chính

là những khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho quá trình kinh doanh như văn phòng phẩm, y tế, hội nghị…

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ, hotel mini

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*