Feb 22 2016

Sơ đồ quy trình phục vụ trong nhà hàng – khách sạn

Các bước cơ bản để phục vụ khách hàng trong nhà hàng.

Qui trình phục vụ trong nhà hàng - khách sạn

Qui trình phục vụ trong nhà hàng – khách sạn

 • Chào đóan khách tại cổng
 • Dẫn khách vào và hỏi có bao nhiêu khách đi cùng
 • Lựa chọn bàn thích hợp với số lượng khách
 • Trải khăn hoặc đưa khăn lạnh cho khách
 • Đưa thực đơn cho khách
 • Hỏi và nhận đặt thức uống của khách
 • Phục vụ thức uống
 • Nhận đặt thức ăn của khách
 • Chuẩn bị khỏan trống đặt thức ăn
 • Mang các loại gia vị và nước châm đi kèm ra trước
 • Mang và đặt thức ăn lên bàn
 • Dọn bàn sãch sẽ sau khi khách ăn xong
 • Trình phiếu tính tiền một cách trang trọng
 • Trình và báo cho khách tiền thối lại một cách rõ rang
 • Tiễn và chào khách khi khách về

Lưu ý: phải luôn liên tục theo dõi và phục vụ mà không cần khàch gọi như phục vụ đá, thức uống và các lọai đồ dùng khác

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, hotel mini Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*