Jan 07 2014

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Quản lý được các chi phí trong hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, đánh giá các sự kiện hiện tại và tương lai liên quan đến dòng doanh thu đi vào và chi phí đi ra.

Sách còn cho bạn hiểu được đầu tư và quản lý tài sản dài hạn, giới thiệu cho bạn các bước nghiên cứu dự án như thế nào. Và cuối cùng là mục đích của việc quản trị đầu tư kinh doanh là gì.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

Lĩnh vực dịch vụ (du lịch, nhà hàng khách sạn…) có tiềm năng phát triển rất lớn trong hiện tại và tương lai, đồng thời có sự cạnh tranh mạnh mẽ, nên dự án đầu tư kinh doanh phải được phân tích trên cơ sở khoa học, phân tích thị trường khách hàng, phân tích tài chính sâu (chi phí, tỉ lệ lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, rủi ro kinh doanh, rủi ro môi trường…) để dự án đầu tư khả thi, có khả năng sinh lợi theo kỳ vọng trong dài hạn.


Các nhà đầu tư tương lai trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, ngoài sự nhạy bén kinh doanh, có lẽ cần sử dụng các phương pháp kinh tế, tài chính, để đánh giá dự án đầu tư, tính các loại chi phí và tỉ lệ lợi nhuận kỳ vọng, để quản trị tốt nhằm hạ chi phí, và phối hợp các nguồn tài chính, các phương án đầu tư sinh lợi trong lĩnh vực này.


Quyển sách mong đợi sẽ cung cấp cho quý độc giả các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng (phương pháp NPV, IRR, ARR, thời gian hoàn vốn, dòng tiền mặt chiết khấu, phương pháp CVP (chi phí – sản lượng – lợi nhuận), đồ thị phân tán…)…


Quyển sách kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng trong kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải trí của quý độc giả.

 

 

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*