Jan 03 2014

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ CHO KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

Hỏi:  Xin cho tôi hỏi cách tính thuế của cá nhân kinh doanh khách sạn, nhà nghi thư thế nào.

Xin cảm ơn !

Trả lời:

Chào quý ông bà !
Trường hợp của quý ông bà chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Quý ông bà không nói rõ là cần tính loại thuế nào, quý ông bà kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp nào,… do đó chúng tôi xin viện dẫn đại diện cách tính thuế TNCN của quý ông bà như sau:

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.
2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:
Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
Thuế suất (%)
1
Đến 60
Đến 5
5
2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15
4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20
5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 52
25
6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30
7
Trên 960
Trên 80
35

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*