Jan 20 2014

Những đặc điểm giúp tăng tỉ lệ booking trên website khách sạn

Change Sicences đã đề nghị người dùng sử dụng các website Khách sạn, du lịch hàng đầu và sau đó chia sẻ trải nghiệm của họ. Mặc dù ưu tiêu là các websites đặt phòng khách sạn, nhưng nhiều phát hiện của nghiên cứu này cũng rất phù hợp với các website du lịch khác.

 

Nghiên cứu cho thấy các website du lịch dễ sử dụng, điều hướng đơn giản, cần đủ thông tin nhưng ngắn gọn, cần ít click đem lại tỷ lệ chuyển đổi booking lớn nhất. Kết quả tương tự với các websites có tỷ lệ gắn kết người dùng cao. Mặc dù tính dễ sử dụng và sự gắn kết có mối tương quan chặt chẽ, nhưng sự liên hệ giữa gắn kết và chuyển đổi là lớn hơn.

Tính dễ sử dụng

Biểu đồ dưới đây cho biết 10 vấn đề hàng đầu gây khó khăn cho người dùng khi sử dụng website du lịch. Tỷ lệ lớn nhất (5/10) là các đề mục “quá nhiều” (Too much) như nhiều bước, phải kéo chuột nhiều, phải đọc quá nhiều…. Tiếp theo (4/10) là vấn đề liên quan đến tổ chức website và thông tin (khó điều hướng, thông tin không phù hợp, tổ chức không tốt, thông tin không đủ).

Hành vi của nhóm khách hàng phân chia theo sự tích cực của họ trên truyền thông xã hội

Biểu đồ dưới đây cho thấy truyền thông xã hội có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với người dùng. Ngay cả với nhóm ít hoạt động nhất (Hold Out) thì 30% cũng vẫn đọc các nhận xét trực tuyến và 50% cũng bị tác động tới hành vi đặt dịch vụ.

Nhóm Influencers, gồm những người tích cực sử dụng mạng xã hội nhất, không chỉ là nhóm có tỷ lệ đọc và viết nhận xét cao nhất mà còn tích cực đặt tour và phòng khách sạn hơn.

By Change Sciences

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*