Dec 30 2013

Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ chọn hình thức DNTN hay TNHH

Hỏi: Có người bạn muốn mở khách sạn mini, hắn hỏi em vấn đề này. Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp 2005 thì em thấy công ty TNHH có rất nhiều ưu điểm nhất là đối với những người kinh doanh ít vốn. Em cũng thấy phần lớn người kinh doanh bây giờ đều chọn loại hình Công ty TNHH tuy nhiên chỉ có lĩnh vực khách sạn thì toàn là DNTN. Hai loại hình này khác nhau về chế độ chịu trách nhiệm nhưng ngoài lý do đó thì có còn lý do nào khác không? Anh chị nào có kinh nghiệm giải thích giùm em.

Đáp:

Để hạn chế rủi ro trong việc bỏ vốn kinh doanh bạn nên thành lập DN dưới hình thức cty TNHH.
Với loại hình này nếu bạn không muốn hợp tác với ai khác để một mình có thể quyết định mọi hoạt động của DN thì nên chọn loại hình Cty TNHH Một thành viên (vừa có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu Cty chịu trách nhiệm hữu hạn và một mình làm chủ)

Công ty TNHH là một pháp nhân kinh doanh, bạn chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi vốn góp của mình trong phần vốn điều lệ của Công ty. Nếu rủi ro làm ăn thua lỗ thì chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn bỏ ra kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không phải là một pháp nhân kinh doanh, mà nó là một cá nhân nhân kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, bạn chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Thua lỗ sẽ tính đến tài sản của chủ doanh nghiệp phát mãi để khắc phục hậu quả.

Các nhà hàng khách sạn chọn loại hình DNTN vì là làm dịch vụ nên rủi ro thấp, lại toàn quyền quyết định việc điều hành quản lý khách sạn

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*