May 31 2014

Kinh doanh khách sạn – Đổi mới tư duy

Trước năm 2008, rất nhiều ngân hàng coi kinh doanh khách sạn tương tự như kinh doanh bất động sản. Đến nay, họ đã nhìn nhận việc kinh doanh khách sạn như một hoạt động thông thường.


Theo báo cáo mới đây của Grant Thorton, cuộc khủng hoảng tài chính đã hình thành một bối cảnh mới cho hoạt động tín dụng của ngành dịch vụ khách sạn. Từ những sai lầm trong quá khứ, những nhà tín dụng đã phải thay đổi và đang trang bị những hiểu biết về kinh doanh trong ngành khách sạn.

Kết quả phỏng vấn với các ngân hàng, các quỹ đầu tư tư nhân, nhà tư vấn và các giám đốc khách sạn đã chỉ ra rằng, các khách sạn phải tìm ra cách thức đàm phán với các nhà tín dụng và các nhà đầu tư nếu họ muốn huy động vốn trong bối cảnh kinh tế mới này.

Được công bố trong sự kiện Diễn đàn Quốc tế về Đầu tư Khách sạn tại Berlin, báo cáo “Đầu tư vào ngành khách sạn năm 2014 – Tài trợ vốn ở một tầm cao mới”, đã mô tả bước phát triển mới của môi trường đầu tư tài chính cho ngành dịch vụ khách sạn.

Gillan Sanders, Giám đốc toàn cầu Ngành khách sạn và du lịch của Grant Thornton, cho biết: “Đầu tư vào ngành khách sạn đã có những thay đổi lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Dù vẫn bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính song kết quả là có một sự thay đổi mới nổi lên, đó chính là sự hiểu biết đôi bên toàn diện hơn và hiệu quả hơn giữa các nhà đầu tư, nhà tín dụng và các doanh nghiệp khách sạn.

Sự thay đổi này được hoan nghênh bởi các khách sạn và nó xuất hiện vào thời điểm mà nhu cầu đầu tư và cho vay ngành dịch vụ khách sạn đang trở lại. Điều này hứa hẹn một triển vọng đầu tư cho sự tăng trưởng trong tương lai của ngành dịch vụ này”.

Trước năm 2008, rất nhiều ngân hàng coi kinh doanh khách sạn tương tự như kinh doanh bất động sản. Đến nay, họ đã nhìn nhận việc khách sạn như một hoạt động kinh doanh thông thường. Thay vì tập trung đánh giá tỷ lệ vốn vay trên giá trị tài sản như trước đây, các chuyên gia tài chính khách sạn nay chuyển sang xem xét các hệ số nhân thu nhập và chỉ số đòn bẩy.

Nói tóm lại, các ngân hàng chuyển sang kiểm soát khả năng trả nợ vay và sự ổn định của dòng tiền. Theo Grant Thornton, các khách sạn phải có chiến lược tập trung vào tăng trưởng làm thế nào để nâng cao chất lượng hồ sơ tín dụng để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của nhà cung cấp tín dụng.

Các khách sạn cần phải quan tâm đến cả năm vấn đề, bao gồm: xây dựng thương hiệu, phương thức quản lý, tài chính, kế hoạch kinh doanh và marketing. Theo các nhà quản lý khách sạn hiện nay nhà đầu tư ngày càng chú trọng hơn đến chiến lược kinh doanh trực tuyến, cầu nối trực tiếp đến khách hàng, vì họ nhận ra rằng các trang web trực tuyến của những đại lý du lịch đang dần chiếm lĩnh thị phần khá lớn và ảnh hưởng đến doanh thu.

Theo nghiên cứu toàn cầu của Grant Thornton, có khoảng một phần năm chủ khách sạn có ý định đầu tư mở rộng thêm khách sạn vào năm 2014. Một nửa trong số những chuyên gia được phỏng vấn cho rằng ngân hàng sẽ là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho những dự án này.

Tuy nhiên, một phần ba nghĩ rằng những quỹ bảo hiểm và các nhà đầu tư tư nhân sẽ là những nhà tài trợ chính, thể hiện sự chuyển dịch khỏi ngân hàng bán lẻ và những cá nhân giàu có vốn từng là nguồn tài chính chính của thị trường. Tuy nhiên, ở khu vực châu Á, những công ty gia đình và các chủ đầu tư kiêm nhà điều hành vẫn được kỳ vọng tiếp tục là các nhà tài trợ chính, đặc biệt là ở Nhật và khu vực Đông Dương.

Báo cáo “Tài trợ vốn ở một tầm cao mới” cũng chỉ ra rằng, sự tiếp cận thận trọng của các ngân hàng và sự xóa bỏ việc đánh giá hệ số vốn vay trên giá trị tài sản đã tạo ra cơ cấu cho vay mới, sáng tạo hơn.

Rất nhiều ngân hàng cũng đang cung cấp thêm những phương thức bảo đảm hoặc những ưu đãi cho nhà đầu tư như một cách thúc đẩy tín dụng, được đảm bảo bởi vốn chủ sở hữu hiện tại. Phương thức tín dụng hỗn hợp này có thể được cơ cấu hoặc như một khoản nợ với mức độ ưu tiên đứng sau nợ ưu tiên trả trước, hoặc như một loại cổ phiếu ưu đãi.

(Theo Grant Thorton)

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*