May 07 2018

Kinh doanh hàng hoá tại khách sạn có cần giấy phép

Theo phản ánh của bà Hồng, Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn) và là chủ sở hữu của Khách sạn Stay Hotel đang hoạt động tại địa chỉ 119 Đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại Khách sạn Stay Hotel đã được Tổng cục Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đạt chuẩn 4 sao trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 16/1/2017 tại Quyết định số 32/QĐ-TCDL ngày 16/1/2017.

Theo tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn TCVN 4391:2015, khách sạn xếp hạng 4 sao phải có dịch vụ bán hàng (cửa hàng mua sắm, lưu niệm). Bà Hồng hỏi, Khách sạn Stay Hotel đã đạt tiêu chuẩn 4 sao nên hoạt động bán lẻ hàng hóa tiêu dùng tại cửa hàng lưu niệm tại sảnh khách sạn có được mặc nhiên hoạt động hay không, hay cần phải thực hiện các thủ tục cấp giấp phép con trước khi hoạt động? Nếu cần phải có giấy phép con thì cần những giấy phép con gì và trình tự thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khách sạn Stay, địa chỉ: Số 119, đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được công nhận hạng 4 sao theo Quyết định số 32/QĐ-TCDL ngày 16/1/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Tại thời điểm được công nhận hạng sao, Khách sạn Stay nói riêng và các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao nói chung khi kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có điều kiện không cần phải có giấy phép kinh doanh đối với từng hàng hoá, dịch vụ, nhưng phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện (Khoản 3, Điều 66, Luật Du lịch 2005).

Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật Du lịch 2005 đã hết hiệu lực, không có quy định việc các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện không cần phải có giấy phép kinh doanh đối với từng hàng hoá, dịch vụ nêu trên.

Vì vậy, Khách sạn Stay khi kinh doanh bán lẻ hàng hóa tiêu dùng tại cửa hàng lưu niệm thì tùy theo chủng, loại hàng hóa, Khách sạn Stay phải tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Hồng có thể liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực thương mại tại địa phương (Sở Công Thương) đế được hướng dẫn thực hiện.

Theo Chinhphu.vn

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*