Jul 25 2017

Kiểm tra khách sạn không quá 1 lần/năm

Bộ VHTTDL vừa ban hành văn bản thống nhất hoạt động thanh tra.

Cụ thể, về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm: Thanh tra Bộ chủ trì việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ VHTTDL trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn Thanh tra các Sở xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Quá trình triển khai phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra về thời gian và nội dung thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng.

Việc thanh tra đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Quy định mới kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn

Quy định mới kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn

Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở theo đúng định hướng về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, đồng thời xử lý việc chồng chéo giữa hoạt động kiểm tra của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị cấp huyện về đối tượng, nội dung với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao phải thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng trong kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đồng thời, thông báo cho Giám đốc các Sở liên quan biết để rà soát tránh trùng lặp với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên chịu sự kiểm tra của nhiều cấp, nhiều ngành, đề nghị Giám đốc Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện thống nhất và đồng bộ trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo hướng lồng ghép và phối hợp giữa các cơ quan với nhau.

Đồng thời giao Sở Du lịch, Sở VHTTDL là đầu mối xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra không quá 01 lần/năm để tránh trùng lặp, chồng chéo.

Trước đó, trong các cuộc họp với cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng nhiều lần than về việc phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra từ nhiều sở, ban ngành. Trong đó, có nhiều đợt kiểm tra có nội dung trùng lặp, làm doanh nghiệp tốn thời gian vô ích.

Chẳng hạn, hồi đầu năm nay, trong một hội nghị bàn về việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tại TP.HCM, tổng giám đốc một khách sạn 5 sao cho biết, vào năm ngoái các cơ quan chức năng thực hiện đến 13 đợt thanh tra lớn, nhỏ tại khách sạn.

Mỗi lần như vậy, doanh nghiệp lại phải chuẩn bị hồ sơ, bố trí thời gian làm việc mất rất nhiều thời gian.

Vì vậy, doanh nghiệp mong cơ quan chức năng bớt số lần thanh tra cũng như tránh các nội dung trùng lặp để có nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh.

Minh Thái

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*