Dec 11 2013

Kế toán nhà hàng khách sạn

1. Mục đích của khóa học

– Hiểu rõ quy trình hạch toán hóa đơn, chứng từ

– Biết quy trình tập hợp chi phí, tính giá thành từng món phù hợp với từng hóa đơn và bảng kê chi tiết đính kèm.

– Biết hệ thống lập kiểm tra bảng cân đối số phát sinh, lập báo cáo tài chính

– Có kinh nghiệm lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

– Biết cách áp dụng luật thuế để lách luật trong kế toán nhà hàng- khách sạn

2. Đối tượng học

– Là kế toán hiện nay đang làm kế toán thương mại, dịch vụ, kế toán xây dựng nhưng chưa từng làm kế toán nhà hàng

– Là người học để làm kế toán nhà hàng cho công ty gia đình

– Là sinh viên mới ra trường sắp tới sẽ làm việc tại công ty nhà hàng khách sạn

– Là các nhà quản lý doanh nghiệp học để quản lý tốt hơn tránh rủi ro cho công ty

3. Nội dung học

– Dạy hạch toán đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua vào, hóa đơn đầu ra.

– Cách chuyển đổi đơn vị tính giữa việc mua nguyên vật liệu đầu vào so với việc xuất nguyên vật liệu chế biến món ăn.

– Dạy cách xây dựng định mức nguyên vật liệu từng món ăn, cách lập bảng kê chi tiết kèm hóa đơn tiếp khách.

– Dạy cách phân loại  nguyên vật liệu đầu vào cần phân biệt  là hàng khô hay tươi sống để ta xác định thời gian dùng những thực phẩm đó chế biến xuất đồ ăn theo hóa đơn cho phù hợp.

– Cách xác định được chi phí nào là chi phí chung cần phân bổ vào giá của từng món ăn; như chi phí gas hóa lỏng, tiền nước, tiền  điện…

– Cách tính và phân bổ công cụ dụng cụ trong nhà hàng- khách sạn

– Cách khấu hao tài sản cố định trong nhà hàng – khách sạn

– Cách tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn cho phù hợp với nội dung, giá trị của từng hóa đơn tiếp khách

– Cách lập các mẫu biểu cần thiết với loại hình nhà hàng- khách sạn theo luật thuế mới.

– Cách cân đối chi phí lập báo cáo tài chính cuối năm

– Cách lập quyết thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm

– Có khả năng tự giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

4. Tài liệu học

– Là hóa đơn, chứng từ sống của các doanh nghiệp đang hoạt động thực tế

– Giáo trình trực tuyến: Tất cả có sẵn trên Website lamketoan.vn được cấp sau khi học viên đăng ký học

– Giáo trình tại lớp: Cung cấp miễn phí bản cứng tại lớp cho học viên

– Hoặc học trên chứng từ sống của công ty học viên( học viên cung cấp cho trung tâm toàn bộ hóa đơn, chứng từ của công ty học viên, chi tiết liên hệ với trung tâm)

5. Quyền lợi học viên

–  Trung tâm có cấp chứng chỉ thực hành

– Được hỗ trợ sau khóa học tư vấn miễn phí mọi tình huống liên quan tới lĩnh vực nhà hàng- khách sạn.

6. Giảng viên

– Là các kế toán thuế tổng hợp, kế toán trưởng  trong doanh nghiệp  nhà hàng – khách sạn

– Là đội ngũ kế toán thuế tổng hợp làm việc tại trung tâm nhận dịch vụ về mảng nhà hàng – khách sạn

  Trên đây là sơ lược các công việc kế toán tại nhà hàng khách san. Tuy nhiên để hiểu rõ thực sự bản chất, cách hạch toán của kế toán nhà hàng khách sạn. Lamketoan.vn đã xây dựng bộ giáo trình thực hành kế toán nhà hàng khách sạn  nhằm phục vụ cho người làm kế toán giải quyết được các vướng mắc thường gặp trong quá trình làm việc. Kiến thức là vô tận – học bao nhiêu chằng thừa. Hãy tham gia khóa học kế toán dịch vụ  nhà hàng khách sạn – chúng tôi luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm một cách tận tâm nhất. 

Tăng doanh thu với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*