Aug 22 2013

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn

Du lịch là ngành công nghiệp “không khói” đem lại nguồn lợi lớn không những cho địa phương mà cho cả quốc gia. Du lịch không những mang lại lợi ích về kinh tế mà còn mang lại lợi ích về văn hóa xã hội.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển củadu lịch quốc tế thì du lịch đã và đang trở thành một nghành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.Việt Nam hiện nay cũng đang là một nước có nghành kinh tế du lịch phát triển mạnh, đồng thời nước ta được xem là điểm đến an toàn và thân thiện nhất trên thế giới, đây được coi là một lợi thế góp phần thúc đẩy nghành du lịch Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn. Thành phố Huế được xem là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, và du lịch đã đem lại cho nơi này một nguồn thu đáng kể. Đặc biệt, cứ hai năm một lần Huế lại tổ chức lễ hội Festival, đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp du lịch trong thành phố quảng bá hình ảnh của mình và thu hút du khách đến với doanh nghiệp mình. Song song với sự gia tăng về lượt khách quốc tế và khách nội địa là sự bùng nổ trong hoạt động xây dựng và kinh doanh Khách sạn. Hệ thống nhà nghỉ, Khách sạn ở Huế tăng một cách nhanh chóng và mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp này là lợi nhuận. Lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO, trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này thì hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp. Để biết được doanh nghiệp làm ăn có lãi không thì phải nhờ đến kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu càng cao càng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu phải đủ bù đắp chi phí và có lãi để tiếp tục tái sản xuất mở rộng. Vì thế, việc hoạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trò rất quan trọng. Kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần của mình trên thị trường. Với việc thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay,cùng với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập ở trường với thời gian thực tập tại Khách sạn RiverView, tôi quyết chọn đề tài ”Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn RiverView” để làm đề tài cho bài báo cáo thực tập giáo trình của mình.

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài Du lịch là ngành công nghiệp “không khói” đem lại nguồn lợi lớn không những cho địa phương mà cho cả quốc gia. Du lịch không những mang lại lợi ích về kinh tế mà còn mang lại lợi ích về văn hóa xã hội. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch quốc tế thì du lịch đã và đang trở thành một nghành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.Việt Nam hiện nay cũng đang là một nước có nghành kinh tế du lịch phát triển mạnh, đồng thời nước ta được xem là điểm đến an toàn và thân thiện nhất trên thế giới, đây được coi là một lợi thế góp phần thúc đẩy nghành du lịch Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn. Thành phố Huế được xem là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, và du lịch đã đem lại cho nơi này một nguồn thu đáng kể. Đặc biệt, cứ hai năm một lần Huế lại tổ chức lễ hội Festival, đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp du lịch trong thành phố quảng bá hình ảnh của mình và thu hút du khách đến với doanh nghiệp mình. Song song với sự gia tăng về lượt khách quốc tế và khách nội địa là sự bùng nổ trong hoạt động xây dựng và kinh doanh Khách sạn. Hệ thống nhà nghỉ, Khách sạn ở Huế tăng một cách nhanh chóng và mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp này là lợi nhuận. Lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO, trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này thì hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp. Để biết được doanh nghiệp làm ăn có lãi không thì phải nhờ đến kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Doanh thu càng cao càng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu phải đủ bù đắp chi phí và có lãi để tiếp tục tái sản xuất mở rộng. Vì thế, việc hoạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trò rất quan trọng. Kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần của mình trên thị trường. Với việc thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay,cùng với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập ở trường với thời gian thực tập tại Khách sạn RiverView, tôi quyết chọn đề tài ”Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn RiverView” để làm đề tài cho bài báo cáo thực tập giáo trình của mình.

2. Mục đích nghiên cứu So sánh giữa lý thuyết với thực tiễn kế toán tại doanh nghiệp từ đó rút ra được các ưu điểm, nhược điểm về phương pháp hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn RiverView và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cho Khách sạn trong thời gian tới.

3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài có đối tượng nghiên cứu là: Công tác kế toán doanh thu thu và xác định kết quả kinh doanh từ năm 2007 đến năm 2009 tại khách sạn Riverview.

4. Phạm vi nghiên cứu Đánh giá tổng quan về tình hình doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn RiverView thông qua việc xem xét so sánh, đánh giá các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hệ thống chứng từ sử dụng, hệ thống sổ sách báo cáo của khách sạn. Giới hạn nghiên cứu: – Không gian: Phòng kế toán của khách sạn – Thời gian: Qua 3 năm 2007-2009 và đi sâu phân tích thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Khách sạn trong tháng 6 năm 2010.

5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra phỏng vấn Phương pháp hạch toán kế toán + Phương pháp đối ứng tài khoản + Phương pháp chứng từ + Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán pháp thống kê + Phương pháp so sánh + Phương pháp tỷ lệ + Và một số phương pháp khác…

6. Kết cấu của đề tài – LỜI MỞ ĐẦU – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1 : Khái quát tình hình cơ bản của khách sạn RiverView

Chương 2 : Thưc trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn RiverView

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn RiverView – KẾT LUẬN Chương 1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA KHÁCH SẠN RIVERVIEW Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn

1.1.1. Lịch sử hình thành Trước tình hình phát triển của ngành du lịch thành phố. Với nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của du khách và được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án xây dựng Công ty cổ phần Khách sạn Đại Quang được đề xuất và phê duyệt vói 8 cổ đông và có số vốn điều lệ là 6,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần Khách sạn Đại Quang được thành lập, đây là một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh khách sạn về dịch vụ lưu trú và vận chuyển du lịch (tour và tuyến) theo quyết định số 04/QD/UBND. Giấy CNĐKKD số: 3300351413 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 02/12/2002. Trụ sở chính của công ty tại: 15 Đội Cung, thành phố Huế.

1.1.2. Quá trình phát triển Sau khi thành lập, Công ty đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hợp lệ để sớm đi vào hoạt động kinh doanh theo quy đinh của pháp luật. Khi mới thành lập Công ty cổ phần Khách sạn Đại Quang với 50 phòng có trang thiết bị đầy đủ đạt tiêu chuẩn 3 sao nên đã thu hút được khá đông số luợng khách du lịch trong và ngoài nước. Năm 2007 Công ty cổ phần khách sạn Đại Quang đã tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đông và quyết định đổi tên thành Khách sạn RiverVew đồng thời xây thêm 11 phòng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi tên và đăng ký tên mới tại sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế. Ngày 01 tháng 07 năm 2007 Khách sạn RiverVew chính thức khai trương, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước. RiverView có 10 tầng, 61 phòng. Khách sạn tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Bên dòng sông Hương thơ mộng, RiverView tự hào là một trong những khách sạn có địa thế đẹp nhất tại Huế. Hiện nay công ty có trên 20 đơn vị khách hàng truyền thống, đặc biệt đã ký được nhiều hợp đồng tour và tuyến du lịch trong nước. Ngoài ra Khách sạn còn thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, giao lưu và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa khách hàng với khách sạn.

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Khách sạn là một cơ sở phục vụ du lịch: phục vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác để đáp ứng nhu cầu về ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí và các nhu cầu khác của khách du lịch trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế mà công ty đã kí kết với khách hàng. Xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, mở rộng phạm vi hoạt động. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín cho công ty trên thị trường du lịch ở khu vực và thế giới.

1.3. Các hình thức tổ chức kinh doanh tại khách sạn RiverView Do nhu cầu của khách tại của các cơ sở lưu trú ngày càng đa dạng hoá đồng thời do yêu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cũng như do yêu cầu cạnh tranh giữa các khách sạn nhằm thu hút khách mà khách sạn ngày càng mở rộng và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh của mình. Bên cạnh hai dịch vụ chính lưu trú và ăn uống, khách sạn còn kinh doanh các dịch vụ khác như tổ chức hội nghị, bán hàng lưu niệm, vui chơi giải trí, đổi tiền, dịch vụ điện, điện thoại, internet…và nhiều dịch vụ cần thiết khác. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Khách sạn bao gồm: – Kinh doanh dịch vụ lưu trú – Kinh doanh dịch vụ ăn uống – Kinh doanh các dịch vụ bổ sung

1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý tại khách sạn

1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý Bộ phận nhà hàng gồm: Tổ bàn, tổ bếp. Bộ phận dịch vụ gồm: Karaoke, Massage, Bida. Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo. Quan hệ phối hợp.

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban * Giám đốc: Trực tiếp điều hành mọi sản xuất kinh doanh tại công ty, đồng thời luôn theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công việc của các bộ phận. Trong công ty Giám đốc giữ vai trò quan trọng nhất trong việc điều hành công việc, lãnh đạo, quản lý chung toàn diện khách sạn. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược đầu tư, tài chính, tổ chức cán bộ nhân sự, thi đua khen thưởng kỹ luật. Là người đại diện theo pháp luật của khách sạn * Phó giám đốc: Là người truyền đạt các mệnh lệnh, quyết định đến các bộ phận có liên quan và nhận những thông tin phản hồi từ các bộ phận đó và cùng với Giám đốc xử lý giải quyết công việc và được sự ủy quyền của Giám đốc khi vắng mặt để điều hành công việc. * Bộ phận lễ tân: Gồm 3 người, là bộ phận tương đối quan trọng, là bộ mặt của khách sạn, là người trực tiềp hướng dẫn và giao dịch với khách hàng. Trình độ của bộ phận này đòi hỏi phải cao ngoài trình độ chuyên môn họ còn phải biết ngoại ngữ, am hiểu hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nhiều nơi. * Bộ phận nhà hàng: Gồm tổ bàn và tổ bếp. + Tổ bàn: Bố trí và hướng dẫn chỗ ăn uống cho khách. Phục vụ nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách và có phong cách phục vụ đúng mực. Luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã tạo cảm giác thoải mái khi khách ăn. + Tổ bếp: Cung cấp kịp thời các loại thực phẩm tươi sống. Chế biến đảm bảo đúng tiêu chuẩn, hợp khẩu vị đối với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. * Bộ phận Buồng, Giặt là: thực hiện công việc quản lý buồng, đảm bảo tuyệt đối khâu vệ sinh trang thiết bị trong phòng ngủ. Có trách nhiệm giữ gìn tài sản của khách, đồng thời thông báo cho bộ phận lễ tân với số lượng phòng đã chuẩn bị để đón khách và phục vụ nhu cầu giặt là cho khách trong thời gian lưu trú. * Bộ phân bảo vệ, bảo trì: + Bảo vệ: Có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và toàn bộ tài sản trong toàn phạm vi khách sạn, giám sát, kiểm tra toàn bộ nhân viên và khách khi ra vào khách sạn, theo dõi việc thuê mướn các phương tiên vận chuyển, tiếp nhận và đưa hành lý của khách đúng nơi quy định, an toàn. + Bảo trì: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc bảo quản, duy tu, bảo dưỡng chống sự xuống cấp của các trang thiết bị trong toàn khách sạn, sửa chữa kịp thời các hư hỏng dù là nhỏ để kịp thời phục vụ khách. Tiến hành tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn tài sản trong toàn khách sạn. * Bộ phận dịch vụ: Làm công tác phục vụ khách sử dụng các dịch vụ Massage, Karaoke…. * Phòng kế toán tài chính: Gồm 3 người có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh và cung cấp các số liệu kế toán tài chính, các thông tin kinh tế trong hoạt động kinh doanh của Khách sạn, tham mưu và phối hợp với Ban Giám đốc, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của công ty, từ đó lãnh đạo của công ty sẽ đưa ra cách giải quyết cụ thể, thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Khách sạn

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.5.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Ở bất cứ một doanh nghiệp nào, thì bộ máy kế toán là một phần không thể thiếu được. Và ở Khách sạn RiverView cũng thế, nó đóng vai trò hết sức quan trọng, đảm nhiệm việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Tại Khách sạn RiverView tổ chức bộ máy kế toán được thể hiện ở sơ đồ sau. Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy kế toán Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phối hợp

1.5.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận * Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Phụ trách chung đồng thời tổ chức công tác hạch toán nội bộ của khách sạn. Kiểm tra sự chính xác tính hợp pháp và hợp lý của từng chứng từ gốc, theo dõi mọi công việc của kế toán viên, phân công những công việc cụ thể cho từng người và ra thời hạn cụ thể cho từng bộ phận. * Kế toán lương kiêm thủ quỷ: Có nhiệm vụ quản lý lượng tiền mặt hiện có tại xí nghiệp, thực hiện thu, chi đúng quy định theo sự điều hành của giám đốc thông qua kế toán chính, và lập báo cáo quỹ vào định kỳ. Cuối tháng tính lương cho toàn bộ nhân viên của khách sạn cũng như các khoản bảo hiểm, trích nộp theo lương. * Kế toán thanh toán, công nợ: Theo dõi chi tiết tiền mặt, tiền gửi, phân loại các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến tiền mặt và tiền gửi. Lập bảng kê tổng hợp và chuyển cho phụ trách kế toán. Sau khi các chứng từ đã được phê duyệt, kế toán thanh toán có nhiệm vụ lập chứng từ theo biểu mẫu của Bộ Tài Chính quy định để viết phiếu thu-chi, hoặc thu tiền những người có liên quan trên chứng từ.

Đặc điểm hình thức kế toán áp dụng Khách sạn RiverView áp dụng niên độ kế toán theo năm tài chính (bắt đầu từ 1/1/N và kết thúc 31/12/N), sử dụng đơn vị tính là Việt Nam đồng, áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam theo quyết định 15/2006/QD-BTC. Hiện nay Khách sạn đang áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chứng từ. Bên cạnh đó, với xu thế phát triển của khoa học công nghệ và những phần mềm kế toán giúp cho kế toán thủ công giảm bớt khối lương công việc thì khách sạn cũng đã áp dụng hình thức kế toán máy. Nhưng đây không phải là hình thức chính của khách sạn, mà kế toán máy chủ yếu là để làm một số nghiệp vụ như: lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, quản lý tồn kho và vật tư….Hình thức kế toán chủ yếu của Khách sạn vẫn là kế toán thủ công. Khách sạn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ (NKCT) là tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các TK đối ứng Nợ. Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế, kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép, sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng TK, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Tình hình lao động tại Khách sạn qua 3 năm (2007-2009) Lao động là một yếu tố không thể thiếu, là nguồn lực quan trọng để thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì vấn đề lao động chũng được quan tâm hàng đầu vì nó có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Do vậy để cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục và có hiệu quả thì doanh nghiệp phải sử dụng tốt nguồn lao động, Bố trí lao động một cách hợp lý. Nhận xét Quan sát bảng 1 ta thấy số lao động của Khách sạn qua 3 năm cũng có ít biến động. Năm 2008 giảm xuống còn 25 người và đến năm 2009 thì số lao động này vẫn không thay đổi. Cụ thể là năm 2008 so với năm 2007 sồ lao động giảm xuống 5 người tương ứng với – 16,67. Nguyên nhân trực tiếp do năm 2008 công ty cổ phần Đaị Quang đổi tên thành Khách sạn RiverView nên cũng đã làm thay đổi tình hình lao động theo hướng cắt giảm nhân công giữ lại những người có kinh nghiệm. Điều này cũng phù hợp với chiến lược (Xem trang 11- kèm theo) của công ty trong việc nâng cao năng lực của người lao động thu hút nhân tài để đưa ra các sáng kiến cũng như thỏa mãn được những nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của du khách. Để tìm hiểu kỹ hơn ta đi sâu phân tích tình hình lao động dựa vào các chỉ tiêu phân loại lao động trong Khách sạn. Phân theo giới tính Đây là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nên số lao động cũng không nhiều. Nhìn vào bảng ta thấy số lao động nữ luôn chiếm trên 55% . Năm 2008 và 2009 lao động nam giảm còn lại 9 người tương ứng với 36%. Điều này cũng dễ hiểu vì do tính chất công việc đòi hỏi nhân viên phải khéo léo, cần cù, chịu khó, nhanh nhẹn…nên nhân viên nữ chiếm phần đa trong Khách sạn, nhân viên nữ chủ yếu phục vụ ở bộ phận buồng, bếp, nhà hàng. Phân theo trình độ văn hóa Lao động có trình độ đại học tăng lên qua các năm. Năm 2007 lao động có trình độ đại học là 10 người chiếm 33,33%, năm 2008 là 11 người chiếm 44% và đến năm 2009 là 12 người chiếm 48%, đồng thời lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp và lao động phổ thông lại giảm lý do là Khách sạn cắt giảm lao động ưu tiên những người có trình độ. Điều này chứng tỏ Khách sạn đã biết chú trọng vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, điều này hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý để phù hợp với quy mô và tốc độ của thế giới nói chung và của toàn Khách sạn nói riêng, đòi hỏi lao động phải có trình độ. – Phân theo trình độ ngoại ngữ Lao động có trình độ ngoại ngữ ở Khách sạn chủ yếu tập trung chủ yếu là ở bộ phận lễ tân, phòng kế toán –tài chính, bộ phận quản lý và ở một số bộ phận khác, nhìn vào bảng ta thấy trình độ ngoại ngữ của lao động đã có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tốt, điều đáng kể là số lao động chưa có ngoại ngữ đã giảm xuống từ 26,67% năm 2007 xuống còn 24% năm 2008 và đến năm 2009 thì số lao động chưa có ngoại ngữ vẫn chiếm 24%. Qua đó ta cũng thấy được sự nổ lực của Khách sạn trong việc đổi mới ngày một coi trọng chất lượng lao động. (Xem bảng TS đính kèm)

1.7. Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Khách sạn qua 3 năm (2007-2009) 1.7. Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Khách sạn qua 3 năm (2007-2009) 1.7.1. Tình hình tài sản Nhận xét: Nhìn vào bảng 2 ta thấy: Tài sản ngắn hạn năm 2008 so với năm 2007 đã giảm 9,16% tương ứng với giảm 74.342.516 đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do hàng tồn kho giảm 112.698.636 đồng tương ứng với 68.84%, cụ thể là do công cụ dụng cụ và hàng tồn kho đã giảm xuống. Vốn cũng giảm 6,88% tương ứng với giảm 20.343.513 đồng do lúc này Khách sạn không có chính sách thu hút vốn đầu tư mà sử dụng tiền để nâng cấp, đổi mới các vật dụng trong trong Khách sạn. Tuy nhiên tài sản lưu động khác có tăng nhưng không đáng kể chỉ tăng 11.858.238 đồng tưng ứng với 4,05%. Bên cạnh đó các khoản phải thu năm 2008 sô với 2007 tăng lên 48.841.395 tương ứng với 78,63%. Đến năm 2009 thì tình hình tài sản ngắn hạn dã được cải thiện, so với năm 2008 thì qua năm 2009 đã tăng 370.585.516 đồng hay tăng 50,28% để có được sự tăng lên như thế này là do vốn bằng tiền đã tăng lên một cách đáng kể, tăng 134,07%. Về tài sản dài hạn, ta thấy qua các năm đều có chiều hướng giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu là do khách sạn đã không đầu tư thêm về tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, bên cạnh đó hàng năm Khách sạn còn phải trích khấu hao nên giá trị của TSCĐ qua các năm giảm.

1.7.2. Tình hình nguồn vốn Nhận xét: Nhìn vào bảng 3 ta thấy: Nợ phải trả năm 2008 so với năm 2007 giảm 60.833.730 đồng tương ứng giảm 27,03% lý do chính là do khoản nợ ngắn hạn giảm 27,09% . Tuy là nợ ngắn hạn năm 2008 có giảm nhưng đến năm 2009 đã tăng lên 175,69% tuy nhiên ta chưa thể kết luận ngay là khoản nợ này của Khách sạn là không tốt. Ta thấy khoản mục phải trả cho đơn vị nội bộ tăng lên rất nhiều, nhưng trong thực tế trong số tiền này có khoản khấu hao mà Khách sạn được phép giữ lại để đầu tư nâng cấp thêm. Bên cạnh đó, trong này còn có khoản tiền nợ gối đầu đơn vi mà đơn vị được phép nợ. Trong đó số tiền 451.888.492 đồng tiền nợ này có 288.000.000 đồng tiền nộp khấu hao và có 31.000.000 đồng tiền lãi năm trước để lại. Đây là nguyên nhân làm cho phần nợ phải trả của đơn vị tăng. Còn ở phần nguồn vốn Chủ sở hữu qua các năm từ 2007 đến

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*