Dec 29 2013

Hướng dẫn cài đặt tính tiền khách sạn

Để thêm mới, chỉnh sửa, xóa loại phòng, bạn vào quản lý danh sách loại phòng, click vào đây

Trên mỗi loại phòng sẽ thể hiện giá Ngày, đêm, giờ, theo tuần và cả theo tháng. Nếu khách sạn của bạn không tính loại giá nào thì xóa, Ví dụ không tính giá theo giờ xóa hết các thiết lập giá theo giờ.

Chương trình sẽ dựa vào thời gian khách đã ở, tự động tính tiền, ưu tiên từ ở giờ, ở qua đem sau cùng là ở theo ngày. Ví dụ khách ở trong thời gian mà bạn cài đặt giá theo giờ thì sẽ tính giá theo giờ. Nếu vượt qua các thông số cài đặt giá giờ thì sẽ tính theo các giá tiếp theo.

Tính phụ trội sẽ được qui ra số tiền cụ thể và được qui định  các phụ trội trên loại phòng.

chinhsualoaiphong

1. Thông tin loại phòng

 • Loại phòng: tên loại phòng, ví dụ: phòng đơn, phòng đôi, phòng vip, phòng sup, phòng delux …
 • Số giường: số lượng giường của loại phòng
 • Số người: là số lượng người tối đa của loại phòng, Nếu số lượng khách check-in lớn hơn thông số này thì chương trình sẽ tính phụ trội quá người vào hóa đơn (Nếu có thiết lập tính vượt quá số người)
 • Giá theo tuần, tháng: là giá trọn gói nếu khách ở theo tuần hoặc tháng

2. Cài đặt giá khách ở theo giờ

 •  Nếu loại phòng chỉ tính khách ở theo ngày hoặc đem và ko tính ở theo giờ thì bạn xóa xoacaidatgio hết các thiết lập tính ở giờ.
 • Để thêm cài đặt một giờ mới, click vào clickdethemgio để thêm một thiết lập mới
 • Khách ở trong khoản thời gian giờ nào sẽ tính giá tương ứng theo giờ mà bạn đã cài đặt ở trên, Nếu vượt quá số giờ lớn nhất, chương trình sẽ tự động chuyển sang giá khác như: tính theo ngày hoặc đem tùy theo thời điểm.

3. Phụ trội quá giờ ở theo ngày

 • Giải thích: phụ trội quá giờ ở theo ngày là tính tiền phụ trội số giờ mà khách ( ko phải khách ở qua đêm) đã vượt quá giờ trả phòng của khách sạn. Ví dụ giờ trả phòng của khách sạn là 12h trưa. Nếu khách vào nhận phòng 1h chiều ngày hôm qua và trả lúc 3h chiều ngày hôm nay, tức là đã trả phòng quá 3 tiếng  so với giờ phải trả phòng. 3 tiếng này gọi là phụ trội ở quá giờ ở ngày.
 • Để thêm khoản thời gian tính phụ trội click vào clickthemquagioongay , để xóa click vào xoacaidatgio
 • Bạn có thể qui định số giờ miễn phí cho khách, nếu số tiền bằng 0 tức là được miễn phí.
 • Cách tính phụ trội: Số giờ ở quá giờ tương ứng với cài đặt nào thì sẽ tính phụ trội giá cài đặt giờ đó. Nếu vượt qua các cài đặt giờ phụ trội thì chương trình sẽ tính thành 1 ngày. Ví dụ bạn cài đặt Maximum phụ trội là 3 tiếng. Nếu khách nhận phòng lúc 1h chiều ngày hôm qua và trả lúc 5h chiều ngày hôm nay (quá 5 tiếng) chương trình sẽ tính thành 2 ngày.

4. Phụ trội quá giờ ở đêm

 • Tương tự như Phụ trội quá giờ ở theo ngày nhưng được áp dụng đối với khách ở qua đêm. Khách ở qua đêm là khách nhận phòng và trả phòng trong khoản thời gian ở qua đêm mà bạn đã qui định trong chức năng Cách tính tiền .
 • Cách cài đặt tương tự như các phụ trội ở trên…

5. Phụ trội vào trước giờ ở ngày (Phụ trội Check-in sớm)

 • Giải thích: Phụ trội vào trước giờ ở ngày là tính tiền phụ trội số giờ mà khách đã nhận phòng trước giờ nhận phòng của khách sạn. Ví dụ: Giờ nhận và trả phòng khách sạn qui định là 12h trưa, Nếu khách vào 7h sáng, tức check-in sớm hơn 5 tiếng, 5 tiếng này gọi là 5 tiếng phụ trội vào trước nhận phòng.
 • Cách cài đặt tương tự như các phụ trội ở trên…

6. Phụ trội vào trước giờ ở đêm

 • Tương tự như phụ trội vào trước giờ ở ngày, nhưng áp dụng đối với khách ở qua đêm. Ví dụ bạn qui định trong chức năng Cách tính tiề  khách ở qua đêm từ 8h tối hôm nay đến 12h trưa ngày hôm sau, nếu khách nhận phòng lúc 6h tối, tức sớm hơn 2 tiếng, thì 2 tiếng này là 2 tiếng phụ trội vào trước giờ ở qua đêm
 • Nếu khách sạn của bạn tính chặt chẽ thì nên thiết lập thông số này. Bình thường thì ko cần thiết lập.

6. Phụ trội quá số người

 • Số người check-in một phòng vượt quá số người thiết lập loại phòng của phòng đó ( ở mục Thông tin loại phòng phía trên) được gọi là phụ trội quá người
 • Chi phí phụ trội tương ứng với cài đặt phụ trội quá người.

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*