Jan 03 2014

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản lý khách sạn

Đây là giáo trình trị kinh doanh và quản lý khách sạn đây đủ, Quyển sách quan trọng cho các nhà quản trị khách sạn. Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.

Download the PDF file .

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*