Jan 07 2014

Giá phòng khách sạn quan trọng hơn điểm đến?

Giá phòng khách sạn quan trọng hơn điểm đến?

Giá khách sạn quan trọng hay điểm đến quan trọng khi lựa chọn kỳ nghỉ? 64% số người được hỏi đều cho rằng giá khách sạn và nhận xét của người dùng là quan trọng. Đây là cuộc khảo sát do Travelzoo tiến hành.

H2-4191-1388714027

21% khách hàng cho rằng thương hiệu khách sạn mới là quan trọng. Trong khi có đến 93% so sánh giá phòng trước khi đặt dịch vụ và 81% sử dụng website nhận xét khách sạn.

Vậy quản lý khách sạn cần làm gì? Cân nhắc giảm giá và nỗ lực để có nhận xét trực tuyến tốt hơn.

Ông Joel Brandon-Bravo, giám đốc Travelzoo UK nói, “Mọi người đang trở nên nhạy cảm với giá hơn và có lẽ đưa ra quyết định lựa chọn điểm đến dựa trên việc tìm ra một khách sạn có giá trị tốt”.

“Mọi người sẵn sàng thử khách sạn mới, thương hiệu mới nếu điều đó mang lại giá trị tốt hơn với cùng số tiền chi ra ít hơn”.

“Tuy nhiên, các khách sạn không thể đánh giá thấp giá trị của các nhận xét tích cực, mọi nỗ lực nên được thực hiện để đảm bảo dịch vụ khách hàng và thiết bị được quản lý tốt”

Lý do là 50% số người tham dự cuộc điều tra trên nói họ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các nhận xét của du khách đã từng ở tại khách sạn.

Khách hàng ngày càng trở nên phụ thuộc vào thông tin và nhận xét trực tuyến, các khách sạn cần phải quản lý sự hiện diện trực tuyến của mình thật cẩn thận.

Cần phải giải quyết các nhận xét trực tuyến tiêu cực, tưởng thưởng những phản hồi và đảm bảo giá trực tuyến là cạnh tranh và được cập nhật liên tục.

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*