Apr 01 2021

Doanh nghiệp cùng góp ý chương trình đào tạo ngành Du lịch khách sạn

Tại buổi tọa đàm diễn ra mới đây, ông Trần Huy Đức, Trưởng bộ môn Quản trị khách sạn, cho biết, chương trình đào tạo được coi như một bản thiết kế kiến trúc đối với hoạt động đào tạo.

Chất lượng của chương trình đào tạo được tiếp cận từ nhiều góc nhìn khác nhau, trong đó góc nhìn của công giới, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo.

Công giới không chỉ là những người sử dụng “sản phẩm đầu ra” của các chương trình đào tạo, mà còn là nơi cung cấp các thông tin phản hồi, giúp các cơ sở đào tạo cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Công giới còn tham gia vào hoạt động đào tạo, phản biện các chương trình đào tạo.

Các doanh nghiệp là nơi cung cấp các cơ sở thực tập, thực hành giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường với thế giới nghề nghiệp.

Dòng chảy đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp luôn không ngừng trước những cơ hội, thách thức, do vậy quá trình trao đổi với các doanh nghiệp, công giới giúp cho cơ sở đào tạo nắm bắt được xu hướng các yêu cầu đối với nhân sự trong tương lai, để từ đó thiết kế đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của của xã hội.

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, chương trình đào tạo của Khoa Du lịch và Khách sạn được thay đổi 2 năm 1 lần.

Trong đó, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong lĩnh vực du lịch khách sạn được mời đến để góp ý cho chương trình đào tạo của chuyên ngành: Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

chương trình đào tạo ngành Du lịch khách sạn
Các khách mời chia sẻ ý kiến.

Tại buổi tọa đàm, các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, công giới đóng góp ý kiến để chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn, hay hơn, phong phú hơn, thiết thực hơn và tăng khả năng tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Xây dựng chuẩn các chương trình đào tạo các trình độ đại học là bước triển khai Khung trình độ quốc gia được ban hành năm 2016.

Đây là chuẩn tối thiểu để các trường xây dựng chương trình đào tạo. Các đơn vị sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp cũng sẽ tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu hội nhập ASEAN và các nước phát triển.

Let’s block ads! (Why?)

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*