Nov 14 2015

Đồ thất lạc và tìm thấy – Lost and Found | Quản Lý Khách Sạn

Tiến trình báo cáo đồ thất lạc và tím thất là một phần trong hệ thống của tiến trình làm vệ sinh. Mục đích của việc này là trả lại đồ khách bị thất lạc một cách nhanh nhất
Trong suốt thời gian nhân viên housekeeping làm việc nếu thấy tài liệu, túi xách, chìa khóa,ví tay…. Không cần biết món đồ này có giá trị hay không nhân viên phải báo cáo ngay về văn phòng housekeeping và mang ngay món hàng đó về văn phòng để làm thủ tục lost and found

Báo cáo hư hỏng và trục trặc – Reporting Defects and Malfunctions
Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên housekeeping là báo cáo tất cả những hư hỏng hay trục trặc trong khu vực mà họ được phân công ví dụ như bóng đèn bể, bàn ghế gãy, hay tường nứt mẻ, sàn bị bong dộp, hay bất kỳ vấn đề gì về kỹ thuật khác với bình thường. Báo cáo hư hỏng làm giúp cho khách sạn luôn luôn được bảo trì tốt đúng với tiêu chuẩn

lost

Liên hệ khách hàng- Guest Relations
Nhìn chung nhân viên housekeeping ít liên hệ trực tiếp với khách hàng. Tuy nhiên thỉnh thoảng khách có thể cần sự giúp đỡ và họ tìm đến nhân viên. Vi vậy nhân viên housekeeping cũng cần có những kỹ thuật khi đối diện với khách hàng cho có hiệu quả

Những kỹ năng liên hệ với khách hàng

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng ứng xử
  • Kỹ năng tiếp thu và phản hồi.
Fb-Button

About the author

Bài khác

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*