Jul 29 2019

Không hiểu Maybank Kim Eng nghiên cứu, khảo sát theo nguồn thông tin nào mà đưa ra con số 80% số phòng khách sạn của Việt Nam ở tiêu chuẩn dưới 3 sao. Trong khi đó Ngân hàng Thế giới lại không cho rằng Việt Nam đang thiếu hụt cơ sở hạ tầng khách sạn chất lượng từ 3 đến 5 sao. Ảnh

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*