Feb 08 2014

Các giải pháp quản lý khách sạn trong năm 2014

Bước vào năm 2014, có rất nhiều lý do để lạc quan đối với ngành công nghiệp khách sạn khi kinh tế thế giới đã bắt đầu đi vào ổn định…

Các nhà điều hành khách sạn chuyên nghiệp đều hiểu rằng, những dự báo lạc quan không phải là lý do để bỏ qua hay giảm nhẹ các tiêu chuẩn quản trị, mà cần các phân tích cẩn trọng và hoàn thiện khả năng kỹ trị.

Là một ngành có tính chất chu kỳ, nên các nhà điều hành khách sạn có kinh nghiệm đều biết cần phải tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để thúc đẩy doanh số, mở rộng tiềm năng của khách sạn ngay trong thời điểm ít thuận lợi nhất.

Năm mới đều có những cơ hội mới dành cho mỗi nhà điều hành khách sạn, nhưng để mọi thứ đi theo đúng hướng hoạch định, luôn cần có giải pháp đúng.

Các giải pháp quản lý khách sạn thành công trong năm 2014 sau đây có thể giúp bạn tham khảo.

Xem xét ngân sách một cách nghiêm túc

Có khá nhiều chủ khách sạn hoạch định chi tiết và sử dụng rộng rải ngân sách cho nhiều mục đích vào cuối năm, nhưng sang năm mới lại bỏ quên nó, hay lại thực hiện theo ý thích của mình. Sự không chắc chắn trong việc đặt kế hoạch sử dụng ngân sách hay không biết khung giới hạn ngân sách sẽ đẩy các chủ khách sạn vào tình thế kinh doanh bị động hay bỏ lỡ các cơ hội gia tăng thị phần.

Đưa kế hoạch tiếp thị vào thực tế

Tiếp thị là biến ý tưởng thành thực tế, là việc đầu tư công sức và nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh doanh chứ không phải để làm đẹp khách sạn. Do đó, để chương trình tiếp thị thành công, cần dựa trên nền tảng thực tế của khách sạn và tính hiệu quả của nó.

Duy trì chất lượng tài sản

Rất quan trọng khi các chủ khách sạn tái đầu tư một cách thích hợp khách sạn của mình trong năm mới để tăng tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường. Bảo trì, nâng cấp kịp thời và sẵn sàng giải quyết các vấn đề vốn phát sinh đúng nơi sẽ đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu, không tạo ra những lỗ rò gây tác hại đến kinh doanh và chi phí. Cần phải đảm bảo cơ sở vật chất, nội thất, tiện nghi của khách sạn luôn hấp dẫn khách hàng.

Đánh giá nhân sự

Để việc điều hành và bán hàng hoạt động tốt trong năm 2014, một trọng tâm cần đặt ra là tìm cách giữ những nhân viên chủ chốt trong khi liên tục cải thiện các cấp độ dịch vụ thông qua đào tạo và bổ sung thêm nhân viên có chuyên môn khá. Nếu chủ khách sạn kỳ vọng đạt được mục tiêu đặt ra, cần truyền thông rõ ràng và cụ thể các mục tiêu và chiến lược của khách sạn trong năm mới.

Việc truyền thông thích hợp là cách thức quan trọng để tiếp cận nhanh các xu hướng mới nổi cũng như giúp loại bỏ các vấn đề có khả năng gây phương hại đến hoạt động khách sạn.

Có một câu nói khá hữu ích là “đặt niềm tin nhưng phải giám sát”. Do đó, rất quan trọng đặt niềm tin vào nhân viên nhưng cần thiết lập các cuộc gặp gỡ và yêu cầu nhân viên báo cáo hằng tuần, hằng tháng với thông tin chi tiết cũng như kết quả đạt được, xem có phù hợp với mục tiêu đã đặt ra của khách sạn.

Đẩy mạnh hiệu suất hoạt động nhưng phải tính toán kỹ

Bước vào năm 2014, bất kỳ khách sạn nào cũng muốn tăng hiệu suất hoạt động theo hướng tốt nhất nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Tuy nhiên để thực hiện chiến lược tăng năng suất hiệu quả, phải phân tích đúng nền tảng hiện có của khách sạn và nhận diện đúng cơ hội. Điều này cần có sự sáng tạo và sẵn sàng làm tốt những gì cần thiết mà không cần quan tâm quá mức những gì khách sạn khác đang thực hiện.

Chẳng hạn, đột nhiên có sự gia tăng công suất phòng, khách sạn cần phải phân tích có phải do chất lượng dịch vụ, nhân viên hoạt động tốt, hoặc có sự đóng góp của F&B, hay là sự ngẫu nhiên vì sự phát triển chung của nền kinh tế khiến khách hàng có nhiều tiền nên chọn khách sạn của mình. Phân tích đúng vấn đề sẽ giúp khách sạn không bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

Quản lý doanh thu một cách tốt nhất

Hãy bắt đầu các cuộc họp hằng ngày, các buổi phân tích thị trường, xem xét tính chu kỳ của thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng cho đến cơ hội tăng giá. Tất cả điều này phải dựa trên phân tích dữ liệu một cách nghiêm túc chứ không đơn giản phát biểu theo cảm tính và ấn trách nhiệm cho nhân viên thực hiện.

Quản lý doanh thu cần có sự hợp tác giữa đội ngũ bán hàng và tiếp thị. Cả hai bộ phận này phải cùng hướng vào mục tiêu chung, chứ không thể tách biệt hoạt động theo ý thích của mình. Sự hợp tác sẽ mang đến giá trị tổng lực và thực thi chiến lược quản lý doanh thu một cách hiệu quả. Tính chất làm việc vì mục tiêu chung còn giúp khách sạn chinh phục nhiều phân khúc thị trường mới cùng một lúc.

Hoạch định tương lai

Trong khi rất khó xác định thị trường trong suốt 12 tháng của năm 2014, một trong những giải pháp quản trị của khách sạn là bám sát vấn đề hiện có và các xu hướng đang nổi lên. Chẳng hạn, các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) là bộ phận không thể tách rời khỏi hoạt động của khách sạn. Do đó, khách sạn không nên nhìn OTA với sự không hài lòng (vì bị chia sẻ lợi nhuận quá mức) mà luôn coi sự hợp tác là quan trọng. Hiểu vấn đề và có cái nhìn đúng về hoạt động của khách sạn sẽ giúp chủ đầu tư tìm kiếm thành công không chỉ trong năm 2014 mà còn kéo dài đến các năm sau.

Thiên Thảo

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*