Jun 05 2014

Các câu nói thông dụng dành cho lễ tân khách sạn

Hiện nay nhu cầu ở khách sạn là rất lớn, đặc biệt là người nước ngoài.Vì vậy bạn muốn trở thành một lễ tân giỏi của một khách sạn không những bạn phải có khả năng giao tiếp tốt mà bạn còn phải biết một số câu tiếng Anh thông dụng.

Những câu tiếng Anh giao tiếp lễ tân khách sạn thông dụng.

Good morning/afternoon. Can I help you?

Chào buổi sáng / chiều. Tôi có thể giúp bạn?

Do you have an appointment?

Bạn có một cuộc hẹn?

I’ll let (Mr Smith) know you’re here. What name is it, please?

Tôi sẽ cho (Mr Smith) biết bạn đang ở đây. Vui lòng cho tôi biết tên bạn?

Explaining there’s a problem: 

 

I’m afraid (Mr Smith) is in a meeting.

Tôi e là (Mr Smith) đang họp.

I’m sorry, but he/she’s out of the office at the moment.

Tôi xin lỗi, nhưng anh / cô ấy không có ở văn phòng lúc này.

Offering help / refreshments etc: 

 

Would you like to take a seat?

Mời bạn ngồi?

Maybe I can help you?

Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Would you like some tea/coffee whilst you wait?

Bạn có muốn dùng trà / cà phê trong khi chờ đợi?

Milk and sugar?

Sữa và đường?

Would you like to read through our company brochure / newsletter / literature?

Bạn có muốn đọc qua brochure / bản tin tài liệu / ấn phẩm của công ty chúng tôi?

Making small talk: 

 

Did you have a good journey?

Bạn có một cuộc hành trình tốt chứ?

What was the weather like in (London)?

Thời tiết ở (London) như thế nào?

Have you been to (Germany) before?

Bạn đã từng đến (Đức) trước đây chưa?

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn, resort Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*