Jan 03 2014

Báo cáo thuế đối với nhà nghỉ khách sạn ?

Hỏi: Báo cáo thuế đối với nhà nghỉ khách sạn cách thức báo cáo có giống với báo cáo thuế đối với CT thương mại?

Trả lời: 

Đã gọi là báo cáo thuế thì tất cả các doanh nghiệp dù là tư nhân hay nhà nước kinh doanh các mặt hàng khác nhau nhưng đã đăng ký nộp thuế và có mã số thuế tại cơ quan thuế thì đều có chung 1 biểu mẫu báo cáo thuế như nhau. nó chỉ khác nhau về thuế suất (%) và số liệu ( hoạt đọng của đơn vị đó) mà thôi chứ về cơ bản thì báo cáo thuế đều như nhau đều phải có những tình trự như sau:
Báo cáo thuế hàng tháng: biểu 1: Thuế giá GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ
Biểu 2: Hàng hóa dịch vụ mua vào
Biểu 3 hàng hóa dịch vụ bán ra
Báo cáo năm thì ngoài báo cáo thuế cả năm ra cong kèm theo thuyết minh tài chính và báo cáo kết quả hoạt đọng sane xuất kinh doanh lãi lỗ để người ta dựa vào đó đánh thúe thu nhập của doanh nghiệp
Do vây câu bạ hỏi ttôi có thể trả lời ngắn gon là cách thức báo cáo thuế giữa nhà nghỉ khác san và các CTY thương mại là hoàn toàn giống nhau. ( chỉ khác vê thuế suât % cho từng mỗi mặt hàng khác nhau)

————————————————-

Mỗi ngành có những đặc điểm riêng nên ng ta phân nhóm những ngành tương tự để ban hành các mẫu b/c cho phù hợp – hãy đến chi cục thuế hỏi là biết liền và làm đúng y/c của họ!

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*