Tính năng phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

*** Tự tạo và quản lý nhiều khách sạn

 • Sau khi đăng ký sử dụng skyhotel click tại đây, bạn có thể tạo một hay nhiều khách sạn khác nhau trong cùng một tài khoản quản lý. Skyhotel có thể tính toán doanh thu, lợi nhuận riêng cho từng khách sạn hoặc tổng hợp các khách sạn của bạn


*** Sơ đồ tự động cập nhật thời gian thực

 • Các thông tin thời gian khách lưu trú, Danh sách khách sắp vào, ra được tự động cập nhật theo thời gian thực, tức là các thông số tự động cập nhật từng phút một. Điều này sẽ tăng năng suất sử dụng phòng đáng kể, đặc biệt là các ngày lễ tết,vì bạn biết được Phòng nào sắp check-out, phòng nào sắp Check-in, quá giờ bao lâu…


Trạng thái phòng, sơ đồ khả dụng theo từng phòng, loại phòng, giá phòng, thời gian

  • Đây là một chức năng mạnh mẽ của Skyhotel. Bạn có thể xem chi tiết trạng thái các phòng trong một khoản thời gian. Sơ đồ trạng thái thể hiện chi tiết theo mốc thời gian cụ thể. 

  • Sơ đồ khả dụng thể hiện số phòng theo loại phòng trong một khoản thời gian bạn tự chọn. Rất cần thiết trong việc cập nhật trên các trang booking online như agoda.com,… chẳng hạn

*** Check-in theo khách lẻ, khách đoàn, tự điền thông tin theo CMND/Passport, hiển thị nhật ký order 

  • Skyhotel được xây dựng dựa trên rất nhiều ý kiến đóng góp từ khách hàng, nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả. Đặt khách hàng làm trung tâm của Skyhotel. Chính vì vậy, các thao tác như Check-In, Check-Out, đặt khách đoàn cực kỳ nhanh chóng, và dễ dàng.

 • Khi Check-in nếu khách đã từng lưu trú khách sạn thì Skyhotel sẽ tư nạp thông tin khách hàng. Vì vậy đôi khi việc nhập thông tin chỉ mất vài giây là có thể hoàn thành thao tác.

 

*** Booking (đặt phòng trước) theo khách lẻ, theo đoàn, tự động cập nhật thời gian sắp nhận phòng

 • Bạn có thể cho khách đặt phòng theo khách lẻ, theo đoàn, theo tuor du lịch…Nhận Code Book ngay lập tức và thông báo cho khách.
 • Skyhotel cho phép bạn đặt số lượng Over, tức cho phép bạn đặt số lượng phòng lớn hơn số lượng phòng khả dụng. Điều này cho phép năng suất sử dụng phòng đảm bảo ở mức cao nhất. Tránh tình trạng khách booking nhưng không check-in, lúc này sẽ tạo số lượng phòng trống không cần thiết.

*** Cho phép thay đổi giá theo thời điểm, tạo danh sách giá mẫu

  • Bạn có thể linh động thay đổi giá khi khách Check-in hoặc Booking. Skyhotel xây dựng chức năng thay đổi giá khá chặt chẽ. Bạn không những linh động giá phòng, giá theo thời điểm mà còn linh động được các giá phụ trội …

  • Để việc thay đổi giá thuận tiện và nhanh chóng. Skyhotel  cho phép bạn tạo danh sách giá mẫu. Danh sách giá mẫu là danh sách các giá cài đặt thay thường xuyên áp dụng cho khách. Ví dụ bạn có thể tạo giá mẫu “Phòng đơn Agoda”. Khi Check-in hoặc booking mà bạn chọn giá mẫu này, thì giá của khách sẽ tự động áp đặt theo giá mẫu. Như vậy sẽ rất  nhanh chóng, bạn không cần phải thay đổi giá cho từng khách.

*** Quản lý Kho, danh sách dịch vụ, danh sách nhóm dịch vụ

 • Bạn có thể tạo danh sách nhóm dịch vụ (đồ ăn, đồ uống, thuốc lá, giặt là…), danh sách dịch vụ ( Nước suối, cà phê, Coca, Thuốc lá 555… ), giá cả nhập, xuất, số lượng nhập xuất kho để quản lý.
 • Ngoài ra khi xuất bill cho khách, bạn có thể thêm các dịch vụ phát sinh ngoài danh sách dịch vụ, hoặc các dịch vụ có giá khác như trong danh sách dịch vụ.
 • Skyhotel tự động thông báo mỗi khi dịch vụ nào có số lượng tồn kho thấp, đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ của khách sạn cho khách không bị gián đoạn.


*** Tạo user, Phân quyền cụ thể, phân quyền các thao tác và dữ liệu user được phép xem

 • Với Skyhotel, bạn có thể tạo nhiều user đăng nhập khách nhau để quản lý cho các khách sạn. 
 • Phân quyền cụ thể các thao tác được phép, không được phép. Ví dụ : thao tác thay đổi giá, thay đổi giờ Check-in…, các vùng dữ liệu được phép thao tác như: doanh thu, chi phí, phân tích, nhật ký sử dụng…

Tao_user

Bạn có thể tự tạo ra nhiều nhóm phân quyền khác nhau như: quản lý, kế toán

Nhóm phân quyền quản lý khách sạn

*** Quản lý, tổng hợp chi phí khách sạn

 • Bạn có thể nhập các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động khách sạn, các chi phí này được gom trong các nhóm chi phí khác nhau: chi phí tài sản, tiền lương, tiền mua hàng…
 • Tổng kết, phân tích chi phí theo thời gian cụ thể

Quản lý phiếu chi khách sạn

 

*** Giao ca, giao tiền quản lý

 • Với chức năng giao ca sẽ giúp bạn quản lý được dòng tiền trong khách sạn một cách hiệu quả, Giúp nhân viên có thể tự động quản lý được số tiền mình nhận ca trước hoặc sẽ giao ca sau. Ngoài ra với lịch sử giao ca sẽ giúp bạn biết được tình hình các lần giao ca, số tiền bị thiếu hoặc dư.
 • Với chức năng giao tiền quản lý, Nếu bạn là người có quyền quản lý cao nhất, hoặc được cấp quyền được lấy tiền thì mới thực hiện được tính năng này. Bạn có thể định kỳ lấy tiền và tấc cả nhật ký sẽ được lưu lại để bạn có thể tổng hợp sau này.

  giao ca và giao tiền quản lý khách sạn

*** Báo cáo và phân tích tình hình kinh doanh

 • Với chức năng báo cáo tình hình kinh doanh, bạn sẽ biết được tình hình thu chi, lợi nhuận khách sạn trong một khoản thời gian cụ thể. Skyhotel cho bạn biết tình hình kinh doanh dựa trên các chi phí bạn nhập vào, các hàng hóa bán ra, Tiền phòng, phụ thu và giảm trừ
 • Ngoài ra, để biết được chính xác tình hình kinh doanh, Skyhotel có chức năng tính dựa trên bình quân gia quyền các dịch vụ, mặt hàng nhập xuất theo nghiệp vụ kế toán.

Kết quả kinh doanh khách sạn

*Phân tích tình hình khách sạn, xem biểu đồ kinh doanh

 • Chương trình đưa ra biểu đồ doanh thu trong khoản thời gian theo ngày hoặc tháng , bạn có thể so sánh giữa các khoản thời gian để định hướng kinh doanh khách sạn trong tương lai.

Phân tích doanh thu

Và còn nhiều tính năng hữu ích khác như: giao ca, giao tiền quản lý, đổi tiền USD sang VNĐ, tạo phiếu thu… Đăng ký dùng thử tại đây để trải nghiệm đầy đủ các tính phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel