Tùy chỉnh không tính vào giao ca với các phương thức thanh toán linh động được cài đặt vào phần mềm Skyhotel

Tùy chỉnh không tính vào giao ca với các phương thức thanh toán linh động được cài đặt vào phần mềm Skyhotel