Tự động tạo Confirm booking sau khi checkin khách lẻ trên phần mềm khách sạn Skyhotel

Tự động tạo Confirm booking sau khi checkin khách lẻ trên phần mềm khách sạn Skyhotel