Hiển thị ghi chú trong popup thông tin phòng trên timeline phần mềm khách sạn Skyhotel

Hiển thị ghi chú trong popup thông tin phòng trên timeline phần mềm khách sạn Skyhotel