Jan 03 2014

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản lý khách sạn

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản lý khách sạn 5.00/5 (1 vote)

Đây là giáo trình trị kinh doanh và quản lý khách sạn đây đủ, Quyển sách quan trọng cho các nhà quản trị khách sạn. Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.

Download the PDF file .

Đăng ký Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel

Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>