Undo Checkin (ReBooking) để hoàn tác lại booking khi cho checkin nhầm booking khách đã đặt, Để tránh show nhiều menu thao tác thì menu Undo checkin chỉ hiển thị tối đa 180 phút kể từ lúc nhận phòng, sau đó sẽ ẩn đi. Thao tác Undo Checkin này có ghi lại nhật ký hệ thống

Undo Checkin (ReBooking) để hoàn tác lại booking khi cho checkin nhầm booking khách đã đặt, Để tránh show nhiều menu thao tác thì menu Undo checkin chỉ hiển thị tối đa 180 phút kể từ lúc nhận phòng, sau đó sẽ ẩn đi. Thao tác Undo Checkin này có ghi lại nhật ký hệ thống