Changelog

v17.8.0 (08/2017)

* New: (Chỉnh sửa hóa đơn)  Đã có thể chỉnh sửa được trạng thái khi chỉnh sửa hóa đơn hóa đơn (Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đưa vào công nợ…).

* New: (Loại thành viên)  Tạo được danh sách loại thành viên theo doanh thu của khách hàng (Khách hàng > Danh sách khách hàng > Loại thành viên.

* new: (Phân quyền Chỉnh sửa giờ Checkout)  Thêm phân quyền chỉnh sửa giờ trả phòng (Checkout) trong nhóm phân quyền.

* Fix: (Than toán hóa đơn nợ)  Một vài trường hợp tạo phiêú thu trả nợ cho các hóa đơn nợ bị lôĩ không hiển thị hình thức thanh toán.

v17.8.0 (05/07/2017)

* New: (Cài đặt chung)  Cài đặt riêng riêng cho giờ Checkin khách sạn, có thể cài giờ Checkin là 14h và giờ Checkout là 12h (Phiên bản trước Giờ Checkin cũng là giờ Checkout thường là 12h).

* New: (Ds Đặt Phòng)  Tối ưu thời gian tải danh sách đặt phòng, không cần phải bắt buột load sơ đồ lúc mở ds khách hàng đặt phòng.

* New: (Ds Đặt Phòng)  Cancel nhiều booking cùng lúc.

* New: (Hiện trạng phòng)  Thêm cột thông tin tổng số lượng khả dụng trong khoản thời gian đã chọn (Sơ đồ khả dụng).

* New: (Chi tiết hóa đơn) Thêm thông tin cty/group sau trạng thái Công nợ[Mã Cty][Tên Cty/Group].

* New: (Checkout khách đoàn)  Đưa hóa đơn phòng có Deposit làm hóa đơn tổng (Để hiển thị deposit cho cả đoàn).

* new: (Bảo mật tài khoản)  Delete cache tài khoản đã đăng nhập khi đổi mật khẩu hoặc đổi phân quyền.

* new: (Phân quyền Xóa Booking)  Thêm phân quyền Xóa Booking trong nhóm phân quyền.

* New: (Chuyển phòng)  Set trạng thái phòng dơ đối với cách chuyển phòng tính lại từ đầu.

* Fix: (Dịch vụ & Kho)  Thống kê chi tiết ds dịch vụ đã bán không đúng theo thời gian truy vấn kho.

* Fix: (Kết quả kinh doanh)  Fix lỗi không thống kê được kết quả kinh doanh khi số lượt quá 2 tỷ.

* Fix: (Checkout Khách Đoàn)  Fix lỗi checkout không thành công nếu checkout cùng lúc hơn 30 phòng.

Tối ưu truy vấn hệ thống.

v17.7.0 (03/05/2017)

* New: (Ds khách hàng đặt phòng)  Tính năng hủy booking có hóa đơn hoặc chỉ hủy hóa đơn.

* New: (Ds khách hàng đặt phòng)  Lọc, nhóm, tìm kiếm booking cụ thể, rõ ràng hơn: Lọc theo tên, group/id, email, ghi chú…

* New: (Thông tin In hóa đơn)  Thêm Tỷ giá/Ngoại tệ vào bảng in hóa đơn.

* New: (Chung)  Tối ưu giao diện, fix lỗi và tối ưu một vài tiến trình trong hệ thống Skyhotel.

v17.6.1 (05/04/2017)

* New: (Thanh toán) Thanh toán hóa đơn hoặc phiếu thu trực tiếp bằng USD thay vì phải tạo phiếu đổi tiền như các phiên bản trước.

* New: (Loại phòng & giá) Cập nhật bảng giá VND của loại phòng theo giá USD đã lock trong danh sách loại phòng.

New: (Khóa phòng không show khả dụng) Click vào phòng trống > Chỉnh sửa > Tick chọn Khóa khả dụng. Sẽ không thống kê phòng bị khóa khả dụng trong Hiện trạng & Đặt phòng

* New: (Cài đặt chung/Cách tính tiền phòng) Trường hợp khách checkin, checkout trong cùng 1 ngày có thể lựa chọn luôn tính thành một ngày mà không cần chia mốc nhận phòng (12h trưa).

* New: (Cài đặt chung/Tùy biến thông báo khi nhận phòng, trả phòng) Thêm thông báo tùy ý lúc nhận (Thông báo nhân viên cần xác nhận thông tin nhận phòng chính xác) và sau khi trả phòng (có thể là thông báo nhắc nhân viên trả lại CMND/Passport).

New: (Danh sách HĐ & xuất File DS hóa đơn) Thêm cột Đã TT (Số tiền đã thanh toán) để tiện theo dõi.

* Fix: (Thông báo HĐ nợ khi gõ CMND checkin) Fixed đúng số tiền nợ (thay vì hiển thị tổng tiền) sẽ được đính kèm vào phòng khi checkincủa khách.

v17.6.0 (20/01/2017)

* New: (Sơ đồ phòng)  Sơ đồ tự động cập nhật khi các user cùng thao tác ở các thiết bị khác nhau, không cần phải làm mới thủ công.

v17.5.8.3 (28/12/2016)

* New: (Nhà hàng) In trực tiếp các món Order đến máy in nhà bếp (Máy in nhiệt, kết nối qua mạng Lan). Có thể in đến nhiều máy in cùng lúc.

* New: (Deposit) Chỉnh sửa thời gian của phiếu trả trước (Chỉ áp dụng cho quyền Full admin).

* New: (Thông báo Notification) Tắt  thông báo (Notification) khi thực hiện các thao tác, để tránh gây phiền quá nhiều thông tin khi thao tác nhiều khách checkin giờ cao điểm.

New: (Checkin)  Thông báo các hóa đơn khách nợ cũ của khách khi gõ CMND của khách khi khách đến checkin lại và tự động đính kèm hóa đơn nợ vào hóa đơn phòng mới checkin của khách.

v17.5.8.2 (24/11/2016)

* New: (Xóa dịch vụ đã bán) Thêm lựa chọn xóa dịch vụ đã sử dụng trong kho khi xóa hóa đơn.

* New: (Checkout) Thêm tính năng tính tiền thừa khi nhập tiền khách đưa (Nhấp vào nút (-) chỗ tiền thanh toán trên HĐ phòng.

* Change: (Báo cáo tạm trú) Thêm mẫu báo cáo tạm trú theo số lượng và mẫu Excel để Import trên các trang báo cáo lưu trú online.

v17.5.8.1 (31/10/2016)

* New: (Hóa đơn) Hiển thị nhật ký chuyển phòng khi xem lại chi tiết hóa đơn.

* New: (Quản lý phiếu chi) Hiển thị biểu đồ phân bố chi phí và lọc các phiếu chi theo loại chi phí.

* New: (Dịch vụ & Kho) Xem chi tiết danh sách dịch vụ bán trong kỳ và xuất file Excel.

* New: (Sơ đồ khách sạn) Tùy chọn Checkin/Checkout nhanh chỉ bằng nhấp chuột trái, Chuột phải để show tính năng.

v17.5.8 (01/09/2016)

* New: (Hóa đơn) Có thể chỉnh sửa hóa đơn khi xem lại chi tiết hóa đơn.

* New: (Trả trước, đặt cọc): Có thể chỉnh sửa tiền trả trước (Đặt cọc, deposit) đã nhập vào hóa đơn.

* New: (Checkout) Chỉnh sửa Giá phòng trực tiếp trên hóa đơn phòng (Thay vì chỉ chỉnh sửa trong Chỉnh sửa Checkin phòng).

* New: (In Phiếu trả trước, đặt cọc): Thêm thông tin Tên khách hàng trong bản in Trả trước/Đặt cọc.

* Change: (Hóa đơn máy in nhiệt ): Có thể tùy chọn cho  khu vực thông tin khách sạn (Tên KS, Địa chỉ, SĐT…) lên trên đầu hóa đơn. (Liên hệ hỗ trợ Chat Skyhotel để thiết lập).

v17.5.7 (19/07/2016)

* New: Thêm cột  “Lịch sử giao dịch” trong file Exel được xuất trong Danh sách khách hàng (Khách hàng > Danh sách khách hàng > Xuất File).

* New: (Thêm Chi Phí) Có thêm lựa chọn chi phí có được đưa vào trong ca hay không (Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi thêm Chi phí trong mục Tiền chi tiền thu > Quản lý phiếu chi > Thêm).

* New: (Thay thế Popup Confirm mặc định của trình duyệt) Tránh cho người sử dụng tích vào ngăn hộp thoại bổ sung…gây lỗi không xuất hiện hộp thoại xác nhận

* Change: (Nhập thông tin khách hàng) Có thể thay đổi vị trí nhập liệu Ngày sinh – Ngày cấp để thuận tiện hơn trong việc nhập dữ liệu khách hàng.

* Change: (Thêm Chi Phí) Thêm Phiếu Chi Không cần phải nhập Người Nhận và Không bắt buộc phải chọn Cty/Group khi thêm chi phí.

* Change: (Công nợ) Có thể liệt kê chi tiết các hóa đơn nợ (Trước đây chỉ quản lý theo Group /CTY).

* Change: (Giao diện) Tinh chỉnh giao diện hệ thống.

New: (Booking) Có thể Copy 1 booking (Trong chỉnh sửa Booking) để tạo booking mới cùng một CodeBook/Group.

New: (Checkin) Thêm hình thức đăng ký ở theo tháng ngay từ lúc checkin.

v17.5.6 (17/05/2016)

* New (Đổi màu nền  trên sơ đồ cho các phòng trống hoặc đang ở):  Nếu cần đổi màu nền mặc định của phòng Còn trống hoặc Đang ở. Ví dụ: Bạn muốn phòng còn trống thay bằng màu Đỏ còn phòng đang ở là Màu Xanh để lễ tân chú ý hơn vào các phòng trống (Màu đỏ) để cần bán nhiều phòng hơn.

* New: Xem và In trước hóa đơn theo ngày Checkout dự kiến.

* New: Thêm thông tin thời điểm in vào trang in.

* New: Thêm menu “Đã dọn phòng” nếu nhấp vào phòng chưa dọn để Đánh đã dọn phòng nhanh hơn với 1 thao tác.

* New: Thêm menu “Nhận phòng từ Booking” nếu nhấp vào phòng đã Booking trong ngày để nhận Phòng nhanh.

* New: In hoặc Xuất file thống kê (Tổng quan hoặc chi tiết) trong Ca hoặc Kiểm tra $ tài khoản. Cách cài đặt: Loại phòng & Giá > Cài đặt chung > Tick chọn 

* Change (Tính tiền qua đêm): Làm tròn thời điểm khách vào trước giờ nhận phòng Qua đêm. Ví dụ: Trước đây: Nếu cài đặt bán qua đêm từ 21h thì bắt buột khách Checkin sau 21h mới bán được qua đêm. Nhưng phiên bản hiện tại linh động hơn: nếu khách sớm hơn 21h nhưng số phút vào sớm thõa mãn qui định làm tròn thì vẫn bán được qua đêm: ví dụ khách vào 20:50 (Sớm hơn qui định giờ bắt đầu bán qua đêm là 10 phút) vẫn bán được qua đêm và khoản thời gian vào sớm sẽ được miễn phí.

* Change (Giao ca): Lựa chọn giao ca chỉ giao Tiền mặt hoặc bao gồm Chuyển khoản & Cà thẻ Cách cài đặt: Loại phòng & Giá > Cài đặt chung > Tick chọn 

* Change (Hệ thống): Tối ưu xử lý hệ thống, tối ưu In không cần mở Popup cho tấc cả các thao tác in.

* New: Linh động bán giờ theo Block 10, 15 hoặc 20 phút (phiên bản cũ chỉ tính tròn số giờ).

* New: Phiên làm việc của 1 khách sạn (Đối với tài khoản nhiều khách sạn) không bị mất khi Reload hoặc Refresh trang quản lý.

* New: Thao tác “Xóa phòng” cần phải Tick xác nhận trước khi xóa để tránh nhầm lẫn.

v17.5.5.2 (18/02/2016)

* New (Đổi màu nền cho các phòng đến ngày Checkout):  Giúp quản lý dễ dàng nhận biết các phòng sắp checkout Tick chọn Loại phòng & Giá > Cài đặt chung > Đổi màu nền các phòng đã đến ngày Checkout trên sơ đồ.

* Change (Phụ thu): Không cho phép chỉnh sửa Phụ thu trên hóa đơn tùy ý. Giống như thao tác “Trả trước”.

* Fix (Booking): Một vài trường hợp không hiện danh sách phòng khi Đổi phòng khi Booking khách lẻ.

v17.5.5.2 (02/02/2016)

* Fix (Giao ca): Sót các phiếu thu, chi hoặc hóa đơn nếu thời gian trình duyệt bị treo với trường hợp tạo ngay sau khi giao ca (Thời gian của phiếu vẫn còn là trước ca do thời gian bị treo nên các phiếu sẽ bị nhảy vào ca trước mặc dù đã giao ca) * Fix (Module Cafe, Nhà hàng): Không hiện thời gian trả bàn và hóa đơn ký gửi trên hóa đơn của module nhà hàng, cafe của khách sạn.

v17.5.5.1 (27/01/2016)

* New (Thêm màu phòng chưa dọn trên sơ đồ): Thêm trạng thái màu của phòng chưa dọn tại Loại phòng & Giá > Cài đặt chung > Tick chọn Đổi màu cho các phòng chưa dọn trên sơ đồ

* Fix (RoomPlan): Group/Cty hiện không chỉnh xác trong Hiện trạng phòng.

v17.5.5 (11/01/2016)

* New (Danh sách dịch vụ): Sắp xếp thứ tự danh sách dịch vụ để đưa các dịch vụ ưu tiên lên đầu danh sách.

* New (Danh sách dịch vụ): In thống kê dịch vụ bao gồm các thông tin xuất, nhập tồn kho.

* New (Room Plan – Hiện trạng phòng): Hiển thị thêm tên CTY/Group và tinh chỉnh giao diện thân thiện hơn.

* New (Print Hóa đơn): Nâng cấp Module Print (Print không cần chế độ Popup).

* New (Sơ đồ khách sạn): Cho phép lựa chọn (Cài đặt chung) là có hoặc không hiện tên khách hàng trên sơ đồ khách sạn. Trường hợp Quầy lễ tân sử dụng màn hình mở rộng để cho khách hàng xem hóa đơn và không muốn hiển thị các tên khách hàng của các phòng khác lên sơ đồ khách sạn.

v17.5.4 (10/12/2015)

* New (Print Checkin): Tự động in phiếu thông tin khách nhận phòng. Lựa chọn In khi Checkin trong phần Cài Đặt Chung.

* New (Print Checkout):Lựa chọn tự đông in khi trả phòng trong phần Cài Đặt Chung.

v17.5.3 (11/10/2015)

* New (Phụ thu): Không cho phép điều chỉnh Phụ thu khi đã nhập, chỉ cho phép tạo thêm phiếu điều chỉnh.

* New (Xuất file danh sách khách Checkin): Cập nhật lại mẫu mới file Excel ds khách checkin * Change (Thông tin khách hàng): Cập nhật danh sách Country mới để nhìn hơn.

v17.5.2 (23/10/2015)

* Fix (Chèn/Cập nhật Khách): Sửa lỗi một vài trường hợp bị tạo mới trùng thông tin khách, bị chồng thông tin làm mất nhật ký lượt thuê.

* Fix (Menu nhận/trả phòng): Sửa lỗi không vào được menu thao tác phòng sơ đồ khi vào tính năng Công nợ phải thu.

* New (Giao tiếp thẻ từ): Cho phép kết nối thiết bị quét thẻ từ để nhận và trả phòng nhanh chóng, thay cho thao tác nhấp vào phòng.

* New (Cài đặt Giá phòng): Cho phép cài đặt phụ trội (Checkout muộn, Checkin sớm…) theo % giá bán phòng.

v17.5.1 (18/05/2015)

* New (Xuất excel DS Checkout): Xuất file excel các checkout trong ngày hoặc theo ngày cụ thể. (Sơ đồ khách sạn > DS checkin > Xuất File)

* New (Hóa đơn): Group/Gom nhóm số lượng của các dịch vụ cùng tên và đơn giá bán.

* New (Phiếu thu): Thêm CodeBook vào diễn giải phiếu thu nếu Deposit từ Booking, để phân biệt với phiếu thu của khách hàng đang Check-in.

* New (Booking): Cập nhật thêm thông tin Status/Trạng thái. * Tinh chỉnh giao diện sử dụng và excel báo cáo Booking, tối ưu hệ thống và fix một vài lỗi.

v17.5 (25/03/2015)

* New (Giá phòng hoặc linh động giá): Cho phép nhập giá USD, tỷ giá, và qui đổi VNĐ tương ứng.

* New (Checkout): Thêm cách tính tiền bán giá tháng theo chu kỳ.

* New (Checkin): Khi lựa chọn Đăng ký (Theo Ngày, Theo Giờ, Qua đêm) tự động chọn tương ứng Phân loại khách để đánh dấu lên sơ đồ phòng. Lưu ý: Phải tạo các phân loại trong Phân loại khách có chứa các tên tương ứng như: Theo Ngày, Theo Giờ, Qua đêm.

* Change (Checkin): Gợi ý “Khách Lẻ” ngay trong thông tin khách hàng để nhận bằng chỉ với 1 click chuột.

* New (Thông tin khách hàng): Tìm kiếm để nhập nhanh thông tin quốc tịch khi nhập thông tin khách hàng. * Tối ưu giao diện và hiệu suất hệ thống.

v17.4.2 (02/02/2015)

* New (Booking): Tải File Excel dữ liệu booking.

v17.4.1 (04/12/2014)

* New (Hóa đơn): Cập nhật cách tính tiền theo tháng (Block 30 Ngày) (Chỉ những hóa đơn bán phòng trên 30 ngày mới chọn được cách tính tiền này).

v17.4.0 (26/11/2014)

* New (Hóa đơn): Cho Checkin (Nhận phòng lại) với những hóa đơn Checkout nhầm, Thực hiện trong Chi tiết hóa đơn (Chỉ có quản lý mới có quyền này).

* New (Quản lý nhân viên): Cho phép giao nhiều khách sạn cho một tài khoản nhân viên trong Danh sách nhân viên.

* New (Trạng thái phòng): Tự động xóa bỏ trạng thái chưa dọn ra khỏi phòng nếu phòng đang ở trạng thái chưa dọn lúc nhận phòng.

* New (Cài đặt chung): Cài trạng Mặc định trạng thái (Chưa thanh toán) khi tạo hóa đơn dịch vụ.

* Change (Giá theo thời điểm): Tạo được giá theo thời điểm trong một khoản thời gian nào đó thay vì 1 ngày như phiên bản trước.

* Change (Hiện trạng & Đặt phòng): Tối ưu giao diện hiện trạng & đặt phòng, làm đầy màu các ô theo các ngày tương ứng.

* Change (Hệ thống): Tối ưu xử lý hệ thống và giao diện phần mềm.

v17.3.1 (17/10/2014)

* New (Checkout – trạng thái hóa đơn): Thêm trạng thái trực tiếp đưa vào công nợ của công ty đang gán vào hóa đơn.

v17.3.0 (16/10/2014)

* New (Khách hàng): Cho khách hàng vào danh sách Blacklist để cảnh báo ngay khi khách lưu trú lần sau.

* New (Check-in): Tư động hiển thị số lần khách ở và tổng số tiền đã giao dịch vào sơ đồ khách sạn.

* New (Check-in): Thêm ghi chú trực tiếp vào phòng khách đang ở trên sơ đồ khách sạn.

v17.2.3 (11/10/2014)

* Change (Giao diện): Tối ưu kích thước font chữ (Font-size) trên giao diện Skyhotel.

* Change (Chỉnh sửa khách hàng checkin): Lượt bỏ thông báo xác nhận “Cập nhật khách hàng” khi cập nhật thông tin khách hàng trong Checkin

* New (Sơ đồ khách sạn): Thêm hiển thị số lượng các phòng cần dọn và sữa chữa trên thanh công cụ của sơ đồ khách sạn

v17.2.2 (03/10/2014)

* New (Giao ca): Xem tổng danh sách hóa đơn, phiếu thu và phiếu chi trong cùng một cửa sổ.

* New (Giao ca): Xem được danh sách chi tiết các giao dịch của ca trước trong bảng giao ca, giao tiền.

v17.2.1 (20/9/2014)

* Fix (Booking): Không cập nhật thông tin Cty với các booking đoàn.

* New (Hóa đơn phòng): Tách hóa đơn dịch vụ riêng với hóa đơn phòng.

* New (Hóa đơn phòng): Thêm thông tin công ty và nguồn (Source) vào hóa đơn phòng.

* New (Hóa đơn dịch vụ): Thêm hóa đơn dịch vụ trực tiếp từ menu của một phòng trên sơ đồ khách sạn.

* New (In hóa đơn): Thêm dòng chữ tùy ý vào cuối hóa đơn (Loại phòng & giá > Cài đặt chung > Thêm vào cuối hóa đơn).

* New (In hóa đơn): In được theo mẫu máy in nhiệt trong các trường hợp In lại trong danh sách hóa đơn.

* Change (In hóa đơn): Tối ưu mẫu in hóa đơn nhiệt. * Change (Chung): Tối ưu giao diện phần mềm, tối ưu xử lý hệ thống và một vài thay đổi để tăng năng suất sử dụng Skyhotel.

v17.2 (20/08/2014)

* New (Checkin khách đoàn/Group): Chỉ cần nhập tên khách đại diện, không cần nhập group/Cty.

* New (Checkin khách đoàn/Group): Chọn nhiều phòng trên sơ đồ (Giữ Ctrl+click phòng trống) để nhận khách đoàn.

* New (Checkin): Chọn lại phòng khác trong khi thao tác check-in phòng..

* New (Thêm dịch vụ): Chỉnh sửa trực tiếp giá mặc định của dịch vụ trước khi thêm vào hóa đơn..

* New (Dịch vụ & Kho): Cho phép tạo nhiều giá bán khác nhau cùng một dịch vụ, xuất cùng 1 kho..

* New (Dịch vụ & Kho): Cho phép chỉnh sửa dịch với lựa chọn quan lại giữa nhập xuất kho hoặc không nhập xuất kho..

* New (Dịch vụ & Kho): Ẩn dịch vụ không cho phép thêm vào hóa đơn để quản lý riêng trong kho..

* New (Hóa đơn ký gửi): Được phép xóa hóa đơn ký gửi, Thay đổi phòng ký gửi khi chuyển sai.

* New (Checkout): Thêm Tùy chọn trạng thái chưa thanh toán vào hóa đơn (Không cần đưa vào công nợ nếu là khách lẻ).

* New (Hóa đơn phòng): Xếp xếp các dịch vụ khách sử dụng trên hóa đơn phòng theo thời gian hoặc theo tên dịch vụ.

* New (Tạo Hóa đơn dịch vụ): Thay đổi trực tiếp tên khách khi tạo hóa đơn dịch vụ.

* Fix (Checkin, Booking): Bị mất thao tác trong danh sách khách hàng nếu thông tin khách hàng quá dài bị tràn.

* Fix (In hóa đơn): Lỗi trang không hiển thị nội dung in trên Chrome version 36.0.1985.125.

* Fix (In hóa đơn): Lỗi Tiếng Việt từ “HĐ ký gửi:” khi in hóa đơn bằng Tiếng Anh.

* Change (Chung): Tối ưu giao diện phần mềm, tối ưu xử lý hệ thống và một vài thay đổi để tăng năng suất sử dụng Skyhotel.

v17.1.2 (11/07/2014)

* New (Thêm dịch vụ): Tìm kiếm tên dịch vụ lúc thêm dịch vụ vào hóa đơn tự động tìm theo không dấu Tiếng Việt.

v17.1.1 (07/07/2014)

* Fix (Xem chi tiết hóa đơn): Thêm logo khách sạn khi in lại hóa đơn trong danh sách hóa đơn.

* Change (Thêm hóa đơn dịch vụ): Không bắt buột nhập dịch vụ, chỉ cần nhập phụ thu và ghi chú để phát sinh doanh thu.

* Fix (Thêm hóa đơn dịch vụ): Lỗi không thêm được khách hàng khi chọn khách vãng lai cho hóa đơn dịch vụ.

v17.1 (03/07/2014)

* New (Danh sách hóa đơn): Xem/Duyệt hóa đơn tiếp theo bằng cách nhấn phím trái hoặc phải.

* New (Danh sách hóa đơn): Đánh dấu màu với những dòng hóa đơn có thay đổi như: chênh lệnh giờ, Có phụ thu hoặc giảm trừ.

* New (Xem chi tiết hóa đơn): Hiển thị thời gian hệ thống / thời gian thực tế khi xem lại chi tiết hóa đơn.

* New (Xem chi tiết hóa đơn): Nhấp vào tiền “Trả trước” trên chi tiết hóa đơn để xem lịch sử Ký gửi tiền của khách.

* New (Xem chi tiết hóa đơn): Tự động tạo phiếu thu khi nhấp vào “Đã thanh toán” trên hóa đơn chưa thanh toán.

* New (Danh sách khách hàng): Mở tính năng Xóa khách hàng trong danh sách khách hàng.

* New (Sơ đồ khách sạn): Tự động đánh dấu Màu đối với các Phòng Checkin cùng 1 Group/Cty trên sơ đồ.

* New (Sơ đồ khách sạn): Chức năng thêm chi phí ngay trên sơ đồ khách sạn, Nhân viên dễ dàng thêm chi phí trong ca của mình.

* Fix (Sơ đồ khách sạn): Lỗi mất màu nền của thanh thời gian khi xem trên SmartPhone hoặc Máy tính bảng: Ipad, Iphone, galaxy…

* Change (Danh sách booking): Gom nhóm ngày và đánh số thứ tự các booking theo ngày Checkin, đánh số booking theo đoàn.

* Fix (In hóa đơn): Lỗi không hiển thị đầy đủ ghi chú khi in hóa đơn.

* Fix (RoomPlan – Hiện trạng phòng): Sai % năng suất bán phòng ở một vài trường hợp.

v17.0.1 (26-06-2014)

* New (Phân loại màu): Lượt bỏ bước “chọn” trong phân loại khách, phân loại phòng.

* New (Cài đặt chung): Thiết lập mở lại menu “Đặt phòng trước”, tính năng này đã được lượt bỏ ở Version 17.0.

* New (Cài đặt chung): Cho phép giảm trừ % trên hóa đơn có bao gồm tiền dịch vụ hay chỉ giảm % tiền phòng.

* Change (Checkin): Lượt bỏ tính năng tự động nhập Lịch sử các lần lưu trú của khách vào ghi chú Checkin.

v17.0 (28-05-2014)

* New: Phiếu đổi tiền từ USD => VNĐ, dành cho các khách sạn vừa thu VNĐ và USD. Xem hướng dẫn

* New: Tính năng giao ca. Xem hướng dẫn

* New: Chức năng giao tiền quản lý định kỳ. Xem hướng dẫn

v16.0.2 (29-04-2014)

* New (Sơ đồ): Hiển thị thời điểm Checkin và Checkout của khách trên sơ đồ, Hiển thị tỷ lệ màu giữa thời gian khách đã ở và thời gian khách đã đăng ký.

* Fix (Sơ đồ): Số lượng Chờ khách không hiển thị đúng như thực tế. Mặc dù có số lượng chờ khách nhưng khi mở danh sách chờ khách thì không có.

v16.0.1 (25-04-2014)

* New: Lưu phiên làm việc khách sạn hiện tại. Không cần phải chọn khách sạn với mỗi truy vấn đối với tài khoản quản lý nhiều khách sạn.

v16.0 (23-04-2014)

* New: Tính năng chat online thời gian thực và Gửi tin nhắn offline giữa các tài khoản.

* New: Chat hỗ trợ giữa người sử dụng với nhân viên hỗ trợ Skyhotel.

* New: Copy giá theo thời điểm.

* New: Doanh thu chi tiết thêm tính năng lọc theo thời điểm Checkin hoặc Checkout.

* New(Cách tính tiền): Thêm quy định tự động tính tiền qua đêm nếu khách trả phòng sau thời điểm.

* Fix: Lịch sử các lần Checkin của khách lúc gõ CMND hoặc Passport tính theo doanh thu thực, Không bị trừ bởi Trả Trước.

* Fix: Remove phiên bản hỗ trợ Skyhotel cũ.

* Fix: Tối ưu database, source code, tăng tốc độ tải Skyhotel 60%.

* Fix: Nâng cấp tính năng bộ đếm thời gian, đếm thời gian trong khi Computer đang ở chế độ Sleep, tránh tình trạng sai giờ.

v15.1.5 (24-03-2014)

* Change (Tính năng chuyển phòng): Tách 2 hóa đơn riêng biệt, Tự động chuyển hóa đơn phòng cũ qua phòng mới, và phòng mới được tính từ thời điểm chuyển phòng.

* New: Tối ưu source code, hình ảnh, phần mềm tải nhanh hơn trước.

* New (Hóa đơn – dịch vụ): Cho phép nhập số lượng bất kỳ, không giới hạn số lượng sử dụng dịch vụ (Phiên bản cũ chọn lớn nhất số lượng 100).

* New (Hóa đơn – dịch vụ): Cho phép trả lại dịch vụ (tự động trừ tiền và trả lại kho), khi khách trả lại dịch vụ còn dư không dùng.

* Fix (Ghi chú): Thông tin ghi chú, note cho phép xuống dòng (Phiên bản cũ chỉ cho note một dòng duy nhất).

* Fix (Quản lý nhân viên): Cho phép tạm dừng tài khoản, tạm khóa đăng nhập sử dụng.

v15.1.4 (20-02-2014)

* Fix(Dịch vụ & Kho): Tích hợp tình hình kho vào danh sách dịch vụ, kiểm tra tồn kho ngay trong danh sách dịch vụ.

* New (RoomPlan): (Hiện trạng và đặt phòng) cho phép kiểm tra hiệu suất phòng trong quá khứ và cả tương lai.

* New (Báo Cáo): Thêm báo cáo du lịch dành cho các khách sạn có nhu cầu báo cáo tình hình du khách.

* New (Phân Quyền): Thêm phân quyền số lượng hóa đơn gần nhất được xem.

v15.1.3 (13-02-2014)

* New (General): Thêm tính tiền Extrabed đối với khách ở Qua Đêm.

v15.1.2 (10-02-2014)

* Fix (List booking): Fixed Lỗi tìm kiếm trong danh sách booking.

v15.1.1 (10-01-2014)

* Change (RoomPlan) : Mặc định màu của thanh Checkin là màu đỏ (Phiên bảng cũ cho màu Checkin là phân loại khách sẽ bị trùng với Phân loại khách của Booking nên khó phân biệt).

v15.1 (29-12-2013)

Big New (Sơ đồ): Thêm tính năng phân loại khách bằng note và màu sắc trên sơ đồ.

* Change (Sơ đồ): Click vào nút Xem hiện trạng và đặt Phòng sẽ hiện ra cửa sổ chọn ngày trước rồi mới mở RoomPlan.

* Fix (Sơ đồ): Không hiện Icon phòng đang sữa chữa hoặc phòng dơ nếu phòng ở trạng thái đang đặt.

Big New (RoomPlan) : Thêm tính năng phân loại khách bằng note và màu sắc trên hiện trạng phòng (RoomPlan).

* New (RoomPlan): Click xem, chỉnh sửa Checkin và cả khách Booking (Phiên bản cũ chỉ Click xem được khách đang Booking).

* New (RoomPlan): Tự động Refresh lại RoomPlan nếu có thay đổi Checkin hoặc Booking.

* New (RoomPlan) : Thêm nút mở rộng ( Maximize Button ) trên RoomPlan, có thể nhìn thấy nhiều phòng và nhiều ngày hơn.

* New(RoomPlan) : Xếp xếp phòng trên RoomPlan theo loại phòng (Phiên bản cũ xếp xếp theo thứ tự Room).

* New(RoomPlan) : Năng suất sử dụng tính bằng % và màu sắc thể hiện tình trạng năng suất phòng theo ngày.

v15.0.3 (16-12-2013)

* Fix: Thời gian bị sai khi bị khác núi giờ (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. Với Version 15.0.3, Skyhotel tính đúng với mọi núi giờ (Time Zone).

v15.0.2 (14-12-2013)

* New: In phiếu chi.

v15.0.1 (09-12-2013)

* New: Tự động mặc định khách hàng ban đầu là “Khách Lẻ” khi thêm hóa đơn dịch vụ.

v15.0 (23-11-2013)

Big New: Thêm tính năng quản lý Nhà hàng khách sạn.

* New: Cập nhật tính năng tự động Trả phòng sau khi In hóa đơn.

* New: Tạo hóa đơn bán lẻ trực tiếp, trường hợp bán dịch vụ cho khách vãng lai.

* New: Gõ gợi ý tìm kiếm để chọn dịch vụ nhanh để thêm vào hóa đơn.

* New: Thêm mục nhập ngày tháng năm sinh trên khung khách hàng.

* New: Sao chép loại phòng. Có tác dụng tạo loại phòng mới với thiết lập tương tự.

* New: Tự động điền giá giờ trong thiết lập loại phòng.

v14.0.8 (09-11-2013)

* New: Tùy chọn ngôn ngữ in hóa đơn là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

* Fix: In hóa đơn nhiệt, các các số tiền canh thành một cột bên phải cho dễ phân biệt.

v14.0.7 (16-10-2013)

* New: Checkout đoàn, trả nhiều phòng cùng lúc trong một đoàn.

* New: Chỉnh sửa tấc cả các thông tin cần thiết của khách hàng như: tên, ngày sinh, ngày cấp CMND…trong Danh sách khách hàng.

v14.0.6 (26-09-2013)

* Fix: Cửa sổ nhập liệu bị đưa ra phía sau sơ đồ.

v14.0.5 (24-08-2013)

* New: Thêm dịch vụ ngay tại lúc khách check – in (Không cần thiết phải nhận phòng rồi mới thêm dịch vụ).

* New: Thêm tính năng tự động chuyển trạng thái phòng chưa dọn sau khi khách Checkout.

* New: Cho phép nhập thêm các giợi ý tên khách ngoài gợi ý khách lẻ….(phân loại khách nhanh chóng).

* Fix: Tiền ký gửi khách Booking khi khách Checkin bị nhân lên 2 lần.

v14.0.4 (13-05-2013)

* New: Thêm tính năng chuyển thanh toán từ phòng này sang phòng khác, tính năng này có thể thay thế cho phần công nợ nếu bạn cần thao tác gộp hóa đơn nhanh chóng cho các phòng.

* Fix: Doanh thu gần đây được chỉnh sửa cho chính xác với thực tế.

v14.0.3 (12-05-2013)

* New: Thêm phân quyền kết quả hoạt động kinh doanh và danh sách khách hàng vào quản lý nhóm phân quyền.

v14.0.2 (10-05-2013)

* New: Export danh sách khách hàng ra Excel từ danh sách khách hàng.

* New: Tự động tính tiền nghỉ qua đêm nếu số tiền ở giờ của khách lớn hơn số tiền ở qua đêm.

v14.0.1 (12-04-2013)

* New: Thêm quản lý danh sách khách hàng tại sơ đồ khách sạn.

* New: Có thể chọn khách trực tiếp từ danh sách khách hàng khi Checkin, booking…

* New: Thêm nghiệp vụ mới: thêm khách trước rồi mới chọn phòng.

* New: Thêm tự động tính tiền nghỉ qua đêm đầu tiên đối với khách ở nhiều ngày trong quản lý loại phòng.

* Fix: Group cmnd hoặc passpord khách hàng.