Jul 19 2016

FPT không vào được trang admin

FPT không vào được trang admin 5.00/5 (2 votes)

Hiện tại, Có một số khách hàng nhà mạng FPT không truy cập được hoặc bị chậm trang admin: admin.skyhotel.vn

Vui lòng truy cập link dự phòng để sử dụng ổn định hơn: admin1.skyhotel.vn

Đăng ký Quản lý khách sạn Skyhotel