Jul 19 2016

VNPT không vào được trang admin

VNPT không vào được trang admin 5.00/5 (2 votes)

Do sự cố cáp quang biển AAG internet Viet Nam: http://vnexpress/… (12/10/2017)

Có một số khách hàng không truy cập được hoặc bị chậm trang admin: admin.skyhotel.vn

Vui lòng truy cập link dự phòng để sử dụng ổn định hơn: admin1.skyhotel.vn

kinh doanh hiệu quả với Phần mềm quản lý khách sạn Skyhotel